Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 24 mei 2018

D66 Gennep vraagt aandacht voor thema Arbeidsmigranten in Gennep

D66 heeft op 22 mei vragen gesteld in de voorbereidende raadsvergadering m.b.t. de problematiek rondom Arbeidsmigranten in Gennep.

Burgemeester de Koning reageerde daarop redelijk allergisch: “de vraag naar de problematiek suggereert dat er problematiek is rondom deze groep. En dat is niet juist.”
Volgens de burgemeester is er geen enkele sprake van problematiek.
Om even later toch te melden dat er toch wel wekelijks door het team handhaving op een camping gecontroleerd wordt. Er zijn namelijk zorgen rondom het gebruik door arbeidsmigranten van deze camping.

Volgens ons is er wel degelijk sprake van problematiek, maar tegelijkertijd liggen er kansen voor de toekomst. In toenemende mate zien we dat huizen opgekocht worden en gebruikt worden voor het inrichten van kamerverhuur aan arbeidsmigranten. Huizen die bedoeld zijn voor families worden omgebouwd voor kamerverhuur.

Daar is, volgens ons, niets mis mee. We zijn van mening dat arbeidsmigranten liefst in gewone huizen in de kernen moeten wonen. Maar, als sprake is van kamerverhuur moet de inrichting van die woning hierop wel toegerust zijn. Als er kamerverhuur is aan arbeidsmigranten moet die voldoen aan wettelijke regels. De brandveiligheid moet gewaarborgd zijn. In sommige situaties moet de eigenaar voldoen aan parkeerregels en voorschriften. En de eigenaar en de huurders moeten gewoon belasting betalen, net als elke andere burger en toerist die woont en verblijft in Gennep.

We moeten oppassen dat we in Gennep niet aan struisvogelpolitiek doen. Doen alsof er niets aan de hand is, is volgens ons naïef. Waar in de omliggende gemeenten al jaren oog is voor de huisvesting van arbeidsmigranten moeten we actief zoeken naar manieren om knelpunten zoveel mogelijk te voorkomen.
Mensen die hier langere tijd werken moeten ook fatsoenlijk kunnen wonen als ze dat willen.

Als we actief inspelen op de veranderingen ontstaan er grote kansen voor de toekomst.

Pas geleden is er een rapport van het CBS gepubliceerd waarin wordt aangetoond dat de verwachte krimp in Zuid-Limburg voor een groot deel wordt opgevangen door de vestiging van arbeidsmigranten.

We hebben maanden geleden al aandacht voor dit onderwerp gevraagd. Om te beginnen met de vraag naar een analyse waar het nu over hebben. Wethouder Lucassen heeft dat meteen toegezegd, maar vervolgens werd deze toezegging onderdeel van een regionale aanpak. Die analyse zou nu ongeveer opgeleverd worden. Maar de beantwoording van onze vragen door het college van B & W met als antwoord “er is niets aan de hand” doen onze zorgen alleen maar toenemen. Wij blijven de vinger aan de pols houden.

Heeft u ervaringen, zorgen, tips of opmerkingen over het wonen en werken van arbeidsmigranten in de gemeente Gennep. Laat ons dat weten via info@d66gennep.nl