Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 juli 2018

Miljoenen voor een nieuwe Rondweg ?

Op maandag 2 juli 2018 stond het collegeprogramma 2018-2022 en de financiele doorrekening daarvan op de raadsagenda. 
Anke Sonnemans, fractieleider heeft het volgende betoog gehouden als inbreng van D66.

Reactie op College Programma 2018-2022 van D66 Gennep

 Voorzitter, dames en heren

D66 is verheugd dat er in zo’n korte tijd een College programma tot stand is gekomen. Complimenten aan de alle samenstellers. We gaan het zomerreces heerlijk dromend in met de woorden aandacht, ambitie en willen want het College Programma staat bol van deze woorden.

Aandacht voor een  gemeenschapsvoorziening  in Ottersum, aandacht voor de herinrichting van het Schuttersplein, voor de realisering dorpsplan Ven-Zelderheide, aandacht voor de re-integratie voor mensen zonder werk. voor jonge mantelzorgers.  Aandacht voor preventie en zelfs extra aandacht voor jeugdzorg en zwakkeren in de samenleving. Mistten wij in het Coalitie Akkoord enige doelstellingen voor de ouderen, in dit College Programma wordt deze doelgroep wel genoemd. Speciale aandacht voor de ouderen zonder daarbij bevoogdend te willen zijn. Dat is mooi. Maar het is jammer  dat KBO Ottersum, ondanks de ambitie inzake de gemeentelijke dienstverlening,  niets meer gehoord heeft van college of coalitiepartij naar aanleiding van hun brief over de wens voor een toegankelijk Niersdalbruggetje.

Het woord ambitie wordt  26 keer gebruikt en het woord “willen” 88 keer. Het woord realiseren staat 0 keer in het Programma maar gelukkig gaat men wel 9 keer aan de slag.

De Pakjesboot van dit Sinterklaascollege is op Volle Kracht. Maar hopelijk toch niet op ramkoers. Te midden van al deze plannen kunnen we uitrekenen dat het nieuwe college bijna 4 miljoen, ik herhaal bijna de helft van de totale investeringen de komende 4 jaren, in gaat zetten voor de verkeersveiligheid in 3 kernen.

Dat is een gigantisch bedrag. Er is hier geen onderbouwing voor. Het onderzoek van de afgelopen jaren kan zo de prullenbak in en een plan is er niet. Maar wel wordt er 4 miljoen euro begroot. 4 Miljoen euro gaat naar wat? Naar een grote rondweg? Waarheen? En hoe is dit te rijmen met de coalitiepartij SP die de afgelopen jaren zo hard heeft geroepen :”geen geld voor stenen en in het buitengebied moet niet gebouwd worden”. Hoe kun je de helft van je begroting uit gaan geven voor iets waarvan je tegen al je kiezers jaar in jaar uit gezegd hebt mordicus tegen te zijn?

Van de 4 miljoen euro die overblijft de komende jaren zijn er , zoals ik al noemde, vele ambities. De meesten  steunen wij van harte en wij hopen dat alle plannen ook  concreet gemaakt worden en gerealiseerd worden.
Per slot van rekening staan we allemaal voor een gemeente waarin het goed leven is.

Wij wensen het college oprecht heel veel sterkte en wijsheid toe.

De SP kwam pas met een reactie toen ze hier expliciet, nog een keer op bevraagd werd: of ze nu voor of tegen een nieuwe Rondweg in Milsbeek zijn. En woordvoerder Hans Frentz verhulde zich in onduidelijke vaagheden en verwees naar een in maart aangenomen amendement. Rob Jansen nam het woord om geïrriteerd te reageren op onze uitspraak dat we de SP maar schijnheilig vonden in deze kwestie.  Later hierover meer………. we zullen al onze vragen en de beantwoording op een rijtje zetten. Dan kan ieder zelf concluderen welke weg ingeslagen wordt in de gemeente Gennep.