Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 oktober 2018

Thema-avond: de Brandweer in Gennep anno 2030

Uitnodiging:    Bijeenkomst donderdagavond 8 november 20.00 uur Raadszaal Gennep

 

Onderwerp:   Brandweer in Gennep anno 2030.

Blijft onze Gennepse brandweer ook onderdeel van onze gemeenschap in 2030?

 

Er hebben zich de afgelopen jaren veel veranderingen voorgedaan bij de brandweer.

Ooit, heel lang geleden, waren burgers in Gennep verplicht om enkele blusemmers gereed te houden. De stad was verdeeld in een 4-tal wijken met elk een eigen brandmeester.

Nog niet al te lang geleden was er een zelfstandig werkend brandweerkorps dat steeds meer is gaan samenwerken in de regio.

Tegenwoordig werken we samen in de Veiligheidsregio Limburg-Noord. We hebben een eigen moderne brandweerkazerne en een ploeg brandweermannen en vrouwen. Maar hoe ziet de brandweer er anno 2030 uit in Gennep?

D66 Gennep organiseert deze avond om eens stil te staan bij de ontwikkelingen op het gebied van de brandweer en een discussie te voeren over de toekomst van onze brandweer. Inplaats van de actuele politieke beslommeringen aandacht te geven willen we stil staan bij dit onderwerp en meerdere perspectieven bekijken.
Waar gaan we naartoe met onze brandweer? We zien dat steeds meer zaken besloten worden in regionaal verband. Hebben we in 2030 nog wel vrijwilligers die werken voor de brandweer. Is de huidige trend van regionaliseren op langere termijn nog wel betaalbaar voor onze gemeente.

De afgelopen jaren hebben we ook gezien dat het moeilijk is om aan nieuwe vrijwilligers te komen. Het lukt nog steeds, maar het lukt nog net lijkt het steeds maar weer. Of valt dat toch wel mee omdat er ook  brandweervrouwen bijkomen?  Schijnbaar kennen de buren in Duitsland dit probleem niet. De Freiwillige Feuerwehr is daar een vast en niet weg te denken onderdeel van elke dorpsgemeenschap en het middelpunt van diverse jaarlijkse feestelijke activiteiten.

Tegelijkertijd zijn er op het gebied van zorg en burgerschap ontwikkelingen waarbij inwoners zelf hun zaken regelen en daarbij ondersteund worden door de overheid. Denk bijvoorbeeld aan de AED’s en de huiskamers in Ven-Zelderheide en nu ook in Milsbeek. Ook in het sociaal domein wordt er steeds meer een beroep op het eigen netwerk gedaan. Voor brandpreventie is het gangbaar om zelf melders in huis te plaatsen. Gaan we weer terug naar de brandemmers die elke burger moet hebben?
De bijeenkomst wil vanuit verschillende perspectieven stil staan bij de stand van zaken en de ontwikkelingen.

De volgende sprekers zijn uitgenodigd om hierover een beschouwing te geven en daarna met elkaar en met de aanwezigen in gesprek te gaan.

Ira Helsloot:                          Prof. Dr. Ira Helsloot is hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. (meer info is te vinden op www.crisislab.nl)

Peter de Koning:                   burgemeester gemeente Gennep

Paul van Mullekom:              regionaal brandweercommandant Veilgheidsregio Limburg-Noord

 

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 november 2018. Aanvang 20.00 uur
In de raadszaal van het historische stadhuis van de gemeente Gennep.

Het aantal plaatsen in de raadszaal is beperkt.
Daarom moet u zich van te voren aanmelden.

Stuur s.v.p. een mail met uw naam naar info(at)d66gennep.nl
Wij sturen u vervolgens een deelnamebevestiging voor de avond.