Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 december 2018

Gemekker over geiten

In de raadsvergadering van 17 december werd het initiatiefvoorstel van D66 besproken. Dat voorstel gaat over een tijdelijke stop van nieuwe vestiging en uitbreiding van geitenhouderijen in de gemeente Gennep. In oktober zijn de resultaten van een onderzoek bekend geworden. Een gedegen onderzoek van RIVM, NIVEL en de universiteiten van Utrecht en Wageningen. Daaruit wordt onomstotelijk bewezen dat er binnen een straal van 2 kilometer rondom een geitenhouderij meer longontstekingen voorkomen en mensen met longaandoeningen daar meer last van hebben. Waardoor dat komt, dat weet men niet. In 2020 worden de resultaten verwacht van een onderzoek wat zich daarover buigt. Tot die tijd wil D66 dat wij in Gennep voorzichtig omgaan met onze gezondheid.

Het initiatiefvoorstel van D66 is door de PvdA gesteund maar door de 3 coalitiepartijen verworpen. Eén partij verwees het gerenommeerde onderzoek naar de prullenbak en vond het bangmakerij. “Hoe bedreigend is een longontsteking”, werd er letterlijk gezegd. Een andere partij vroeg zich af wat uitvoering van het initiatiefvoorstel zou kosten. Alle coalitiepartijen verscholen zich achter het komende besluit van de Provincie Limburg. De tekst daarvan is inmiddels op 21 december bekend gemaakt: vanaf morgen worden nieuwe aanvragen voor het houden van geiten een half  jaar aangehouden. Als de Provincie Limburg vóór 22 juni 2019 niets meer doet moeten alle aangehouden aanvragen die het komende half jaar worden ingediend alsnog in behandeling worden genomen. Dit is een reële optie omdat de coalitie in de Provinciale Staten er na 28 maart heel anders uit kan zien. Vervolgens is dan ook geen sprake meer van een geitenstop. D66 Gennep kijkt met veel zorgen naar de toekomst.