Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 januari 2019

College van gemeente Gennep organiseert stiekeme raadsvergaderingen

D66 Gennep is zich een hoedje geschrokken.

Op woensdag 16 januari 2019 krijgen we een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst voor raadsleden en burgerraadsleden. Een niet-openbare vergadering enkele dagen later op maandag 21 januari 2019.

Voorzitter van de vergadering is de wethouder.

De agenda is alleen in te zien door de raadsleden en burgerraadsleden.

De vergadering is niet vastgesteld door het Presidium. Door wie dan wel, dat weten wij (nog) niet.

Normaliter wordt het voorzitterschap voor deze raadsbijeenkomsten ingevuld door een pool van hiervoor benoemde raadsleden. Dat is procedureel zo vastgelegd.

In de agenda wordt aangegeven dat wij als raadsleden en burgerraadsleden doelstellingen over het mobiliteitsbeleid moeten gaan prioriteren. De gemeenteraad moet op deze avond dus richtinggevende besluiten gaan nemen.

Die besluiten hebben (waarschijnlijk) gevolgen voor het beleid op het gebied van verkeer, mobiliteit en een bedrijventerreinvisie.

Althans dat kunnen we concluderen uit de niet-openbare agenda. We weten het niet helemaal zeker.

Deze gang van zaken vinden wij onwenselijk. Niet Openbaar en niet volgens de vastgestelde procedure = Stiekem.

Wij gaan vragen stellen aan het college van B & W over de gang van zaken. Zeker omdat we van mening zijn dat diverse vrijwilligers die hun uiterste best hebben gedaan om inzicht te geven in verkeersknelpunten buiten spel gezet worden. Vrijwilligers uit heel Gennep die zich samen hebben georganiseerd via de verkeerskoepel Gennep.
Na vragen van D66 is deze groep pas in november vorig jaar benaderd voor overleg door de wethouder. Tot op dat moment was er geen enkel overleg meer geweest met het nieuwe college.

D66 is voor openheid. Voor transparantie in besluitvorming. Wij vinden commissies Stiekem onwenselijk in de Gennepse gemeentelijke politiek. Besluiten moeten in openbare vergaderingen genomen worden.

En als er niet-openbare zaken besloten moeten worden, dan zijn daar strikte procedures voor met wettelijke uitgangspunten. En daar is in dit geval geen sprake van.

We gaan over de gang van zaken schriftelijke stellen aan het college. We gaan tegelijkertijd vragen aan onze collega’s in de gemeenteraad om, met ons te verzoeken om deze informatiebijeenkomst te verdagen. De planning en de inhoud  in het daarvoor bestemde overlegorgaan te bespreken. En zeker de vraag te beantwoorden waarom deze informatiebijeenkomst niet-openbaar zou moeten zijn. Wat ons betreft vanuit de wens voor een openbare bijeenkomst, waarbij ook de verkeerskoepel een rol krijgt toebedeeld in de informatieuitwisseling en in elk geval een uitnodiging mag ontvangen om aanwezig te zijn.

Wordt vervolgd.

Hieronder twee afbeeldingen:

De 1e  afbeelding: wat de inwoners te zien kunnen krijgen.

 

De 2e   afbeelding die in het besloten deel te lezen is voor raadsleden en burgerraadsleden.