Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 27 januari 2019

Komt er een Gennepse Holocaust Herdenkingsdag volgend jaar?

Vandaag is het 27 januari. Deze dag is Holocaust Memorial Day.
Over de hele wereld wordt de genocide herdacht die in WOII heeft plaatsgevonden tegen mensen van Joodse afkomst en tegen Sinti en Roma.
Vorige week heeft de VNG een oproep geplaatst om volgend jaar een Lokale Holocaust Herdenking te organiseren, dit in verbinding tussen vele gemeenten waar de Holocaust slachtoffers  heeft gekost.
De VNG werkt hierbij samen met het Nationaal Comité 4-5 mei.
Met de motie willen we de raad verzoeken om mee te werken en deel te nemen aan de herdenkingen.
De motie hebben we ingediend en verzocht om deze te bespreken in een voorbereidende raadsvergadering (datum is nog niet bekend) en te agenderen voor de vergadering van maandag 11 maart 2019.
Als er een meerderheid is die dit verzoek steunt wordt aan het college van B & W gevraagd om uitvoering aan de motie te geven. In die uitvoering vinden we het belangrijk dat alle mensen die betrokken zijn geweest bij de voorbereidingen en realisatie van de Störpelsteine en het boek “EN TOEN waren ze WEG” gevraagd worden om mee vorm te geven aan deze herdenking.
Voor wie wil: hier is de motie: Motie Lokale Holocaust Herdenking
Hieronder de info van de VNG

Holocaustverleden van uw gemeente

Aanstaande zondag 27 januari 2019 vindt de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking plaats. Op deze dag werd 74 jaar geleden Auschwitz bevrijd. Aan gemeenten de oproep om deel te nemen aan dit project.

Het vernietigingskamp Auschwitz staat symbool voor de Holocaust: de systematische moord op Joden, Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bij het Spiegelmonument ‘Nooit Meer Auschwitz’ in het Wertheimpark in Amsterdam worden jaarlijks de slachtoffers van de Holocaust herdacht. Ook in diverse andere gemeenten wordt hierbij stilgestaan.

Lokaal centraal in 2020

In 2020 wordt in aanvulling op de Nationale Holocaust Herdenking in iedere gemeente die geraakt is door de Holocaust stilgestaan bij de slachtoffers uit die gemeente. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei ontwikkelt samen met partners voor elk van deze 250 gemeenten een tijdelijk monument. Met deze serie monumenten wordt in het hele land in de eigen gemeenschap stilgestaan bij hun plaatsgenoten die zijn vermoord om wie zij waren.

Deelnemen

Aan Nederlandse gemeenten wordt gevraagd om deel te nemen aan dit project. In verband met de ontwikkeltijd van het monument wordt gemeenten gevraagd zich zo spoedig mogelijk aan te melden.

VNG en het Nationaal Comité 4 en 5 mei

De VNG onderschrijft het belang van de viering van 75 jaar vrijheid. Daarom hebben wij een intentieverklaring gesloten met het Nationaal Comité 4 en 5 mei om mee te werken aan het lustrumprogramma rondom 75 jaar vrijheid.