Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 februari 2019

Hoe voorkomen wij overcapaciteit van het elektriciteitsnetwerk in onze gemeente?

D66 Gennep heeft het college vragen gesteld over de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk binnen de gemeente. Na diverse berichtgevingen in de media over overcapaciteit van elektriciteitsnetwerken in meerdere regio’s van Nederland, waaronder ook Venray, Boxmeer en Sint Anthonis, vindt D66 Gennep het belangrijk dat de gemeente Gennep op de hoogte is in hoeverre onze stroomnetwerk nog ruimte biedt en of het in de nabije toekomst verzwaard moet gaan worden.

Energie-Nederland, de koepel van de Nederlandse energiebedrijven vroeg op 29 januari jl. via een persbericht aan alle gemeenten en provincies om spoedprocedures te creëren voor het verzwaren van elektriciteitsnetwerken om zo geplande en toekomstige zonneparken aan te kunnen sluiten.

Op 24 september 2018 heeft de raad van de gemeente Gennep unaniem ingestemd met een ontwerpverklaring van geen bedenkingen over het te realiseren zonnepark in Heijen.

Het is D66 Gennep nog niet duidelijk of het zonnepark straks een bottleneck gaat vormen voor ons elektriciteitsnetwerk en of dat Kronos Solar, de initiatiefnemer van het zonnepark, zijn plannen reeds bij de netwerkbeheerder heeft bekendgemaakt en of hier al op wordt geanticipeerd?

Als dit project inderdaad een probleem gaat vormen voor het netwerk, dan is het belangrijk dat er voor dit project, maar ook voor toekomstige duurzame energieprojecten er een spoedprocedure klaar ligt om bijvoorbeeld de benodigde vergunningsaanvragen voor het aanleggen van extra elektrokabels versneld te laten verlopen.

Dit jaar gaat de hele gemeente Gennep toch al op de schop om glasvezel aan te leggen, ook in het buitengebied. Er is daarom ook gevraagd aan het college of er gekeken kan worden naar de mogelijkheid en eventuele interesse van de netwerkbeheerder, of bij deze werkzaamheden het leggen van extra kabels ten behoeve van de verzwaring van het netwerk direct meegenomen kan worden.

Om de gestelde doelen van de energietransitie van Noord- en Midden-Limburg en onze eigen gemeentelijke duurzaamheidsvisie te halen kan de gemeente het beste nu al weten wat voor ruimte ons stroomnetwerk biedt en tijdig te kunnen anticiperen wanneer nieuwe duurzame energieprojecten zich aanmelden en zo overcapaciteit van de elektriciteitsnetwerk in de gemeente Gennep te voorkomen.