Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 maart 2019

geen wapenstokken en pepperspray voor de BOA’s in Gennep

Tijdens de raadsvergadering van 11 maart is het integraal veiligheidsbeleid 2019-2023 aangenomen. Elke 4 jaar moet de gemeente haar veiligheidsbeleid opnieuw vaststellen.
De gemeente werkt samen met andere partners om ervoor te zorgen dat de gemeente een veilige gemeente is. De politie en het Openbaar Ministerie spelen daarin natuurlijk een belangrijke rol. Maar steeds meer moet er om de criminaliteit goed aan te pakken samengewerkt worden met andere partners. Bijvoorbeeld met de belastingdienst of met uitkeringsinstanties om te voorkomen dat misbruik gemaakt wordt van regelingen.

De gemeenteraad heeft vanuit de burgemeester en het college een voorstel voorgelegd gekregen om dit beleid vast te stellen aan de hand van een aantal prioriteiten.

D66 heeft een amendement (een voorstel voor wijziging van het besluit) ingebracht om een van die prioriteiten aan te passen. Wij waren van mening dat in het beleid onvoldoende verbinding werd gelegd met ons sociale beleid. Wij hebben ingebracht dat bij school en onderwijs meer samengewerkt moet worden met politie, instanties en leerplicht. Dat gebeurt al, maar we willen dat deze samenwerking ook in de toekomst heel goed georganiseerd blijft worden.
Verder hebben we een wens ingebracht om niet te praten over verwarde mensen maar over mensen met onbegrepen gedrag. Alleen maar een harde aanpak doet geen recht aan wat er aan de hand is en wat wij als de bedoeling zien van onze samenleving.

De VVD had een ander amendement. De VVD wil dat onze BOA’s (opsporingsambtenaren, vroeger stadswachten genoemd) uitgerust worden met gummiknuppels, pepperspray en bodycams. Ze noemden voor de inzet hiervan juist als voorbeeld de problematiek van personen met verward gedrag.
Gelukkig was een meerderheid (en ook de burgemeester) het met ons eens. Het gebruik van geweld is in onze samenleving voorbehouden aan de politie (en het leger). We hebben geen eigen gemeentepolitie in Gennep nodig. Stel je voor…

Naast de VVD stemde ook de SP voor de inzet van gummiknuppel en pepperspray voor de Gennepse BOA’s. Zoals gemeld stemde een meerderheid tegen dit voorstel.

Met het aannemen van dit beleid is ook vastgelegd dat er elk jaar een uitvoeringsplan komt. En dit uitvoeringsplan wordt elk jaar aangepast aan de actualiteit. Met dit beleidsplan en de uitvoeringsplannen kan de gemeenteraad beter zien wat er allemaal gebeurt. D66 heeft zich positief geuit over de plannen (zeker na bijstelling met ons voorstel) en complimenten gegeven over de transparantie en het inzicht van beleid en uitvoering. Wel hebben we nog een kanttekening geplaatst bij het conservatieve (soft)drugsbeleid dat volgens ons niet meer van deze tijd is. Het Gennepse beleid stamt nog uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Volgens burgemeester de Koning is dit beleid uiterst succesvol (ahum..). Maar goed, de meerderheid van de raad (inclusief de Gennepse SP die afwijkt van haar eigen landelijke lijn) is het niet met ons eens.

Frank Pubben
raadslid D66 Gennep