Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 april 2019

hoe voorkomen wij overcapaciteit van het electriciteitsnetwerk in onze gemeente? deel 2

Begin februari hebben wij vragen aan het college van B & W gesteld over ons electriciteitsnetwerk. Zie ons eerder bericht.

Het antwoord dat kwam was tijdens een informatiebijeenkomst naar aanleiding van onze vragen. De situatie in onze gemeente is meer dan ernstig.
Wethouder Peperzak heeft ons een e-mail gestuurd waarin onze grote zorgen bevestigd worden:
Enkele citaten uit deze mail: Op 24 januari (2019) hebben wij een brief van Enexis ontvangen, waarin zij ons bericht dat de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk in Gennep zodanig is, dat er geen nieuwe grootschalige initiatieven voor invoeding van electriciteit gehonoreerd kunnen worden.

Dat is zorgwekkend schrijf de wethouder namens het college van B & W. Het college heeft vervolgens contact met Enexis opgenomen en overleg met hun gevoerd. Het college concludeerd dat er een forse uitdaging in onze regio is geconstateerd. Daarom heeft het college de vertegenwoordiger van Enexis uitgenodigd om mede onze vragen te beantwoorden.

 

Nou en die antwoorden zijn er gekomen. In Gennep is tot 2024 geen enkele mogelijkheid om grootschalige electriciteitsinitiatieven in het kader van duurzaamheid te ontwikkelen. De infrastructuur laat dit, volgens de huidige wettelijke regels, niet toe. Gennep (en omliggende gemeenten) vormen een eiland wat betreft mogelijkheden voor opwekking duurzame energie. Ontwikkelingen zitten er voorlopig de komende jaren niet in. Een powerpoint en onze oorspronkelijke vragen zijn na te lezen op de agenda van deze avond.

Wij hadden gedacht dat er door dit college hard gewerkt zou worden aan maatregelen, aan lobby of aan creatieve plannen. Maar tot nu toe is het stil.

Vandaar dat wij toch maar weer in de pen zijn geklommen om aanvullende vragen te stellen. Want we hebben geen antwoord op diverse vragen mogen ontvangen en de antwoorden zijn aanleiding tot nieuwe vragen. Wederom ingediend bij het college van B&W (29-3-2019).

Het college wordt verzocht de volgende vraag, vragen schriftelijk/ mondeling* te beantwoorden:

 

Nu de gemeente weet dat er in de nabije toekomst het netwerk versterkt moet gaan worden, hebben we in de vorige vergadering op 25 februari geen antwoord gekregen op volgende vragen:

1.     Kunnen procedures voor benodigde vergunningsaanvragen met spoed en soepel verlopen?

bv. voor het aanleggen van extra midden- of hoogspanningskabels zoals benoemd onder de toelichting?

2.     Nu gemeente Gennep op de schop gaat voor glasvezel, kunnen niet meteen de spanningskabels  tbv decentrale opwek meteen meegenomen worden? Dus één keer graven en twee partijen bekabelen (glasvezel en spanningskabel).

 

Nieuwe vragen:

3.     Enexis wil dit jaar 5 kilometer middenspanningskabel gaan leggen in Gennep, is de gemeente hiervan reeds op de hoogte gebracht en lopen hiervoor reeds (alle) vergunningsaanvragen?

Gaat de gemeente Gennep hier met gepaste spoed mee om?

4.     Dhr. Van Dael van Enexis gaf aan dat men waarschijnlijk in 2024 met een oplossing komt. Bedoelt hij dan dat ze dan misschien weten hoe het opgelost moet worden of dat het dan opgelost is?

5.     Dhr, van Dael gaf ook aan dat voor alle aansluitingen groter dan 3×80 Ampère de offertes voor opwek van energie niet verstrekt kunnen worden en dat zij pas aan een oplossing kunnen beginnen als er initiatiefnemers met grootschalige projecten die een getekende opdracht kunnen neerleggen. Maar hoe kunnen initiatiefnemers met grootschalige projecten een getekende opdracht geven als er door Enexis geen offerte verstrekt wordt?

6.     Is het wel zo wenselijk dat de gemeente haar ondernemers via een brief op de hoogte brengt van de huidige situatie over de transportschaarste en wat dat precies voor hen inhoud en waar ze extra op moeten letten als ze plannen hebben om duurzaam energie op te wekken?

.