Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 oktober 2019

Denkt u met ons mee?

Wilt u met ons meedenken? Het gaat over extra bomen en bossen in de gemeente Gennep.

Over een Gennepse bijdrage (hoe klein ook in het groter geheel van Limburg) door het fraaier maken van het landschap, door het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid in de diverse kernen en door het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dit door de inzet van de gemeente (middels het planten van bomen in openbare ruimtes), door de lokale bedrijven (door implementatie van stikstofcompensatie regelingen) en door de inwoners (door in hun eigen tuinen o.a. meer struiken, fruit- en loofbomen te planten).
Op weg naar een groene gemeente.

In het kortgeleden vastgestelde collegeprogramma van de provincie Limburg is aangegeven dat de provincie in twee collegeperiodes (komende acht jaar) 1,1 miljoen bomen wil planten,  één voor elke Limburger.  D66-Gennep juicht dat plan toe en denkt aan zelfs meer bomen.
Echter, in de Gennepse begroting voor 2020 is geen bedrag opgenomen voor de aanschaf en het planten van bomen binnen en buiten de kernen. Hoewel ook het CDA in het provinciaal bestuur een promotor is voor meer bomen in Limburg, sprak het CDA-Gennep de afgelopen raadsvergadering uit dat ze “terughoudendheid” voorstaat als het gaat om bomen in het centrum van Gennep, terwijl juist daar bomen ontbreken.


Met meer bomen wordt het landschap fraaier, de kernen leefbaarder en het verbetert de luchtkwaliteit.

Het is een van de beste manieren om mede bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Bomen zorgen voor schaduw, halen koolstofdioxide uit de lucht en zetten die om in zuurstof.
Wij willen graag uw ideeën. Hoe concreter we kunnen zijn, hoe meer dat we duidelijk kunnen maken hoe we onze gemeente groener kunnen maken.

D66-Gennep wil in de raadsvergadering van 4 november 2019 via een motie aandacht vragen voor het planten van bomen. Een motie die wij dan graag zien leiden tot het opnemen in de begroting van 2020 voor de aanplant van vele bomen in een groene gemeente Gennep.

Een greep uit de ideeën die binnen D66-Gennep leven ten aanzien van het bomeninitiatief.
Er zouden meer solitaire bomen in de Zandstraat kunnen worden geplant. Dat geeft niet alleen verkoeling tijdens warme, zonnige dagen maar nodigt ook uit om verder de Zandstraat in te wandelen.
Zeer aantrekkelijk zouden vruchtbomen in het Nierspark kunnen zijn, en per wijk zouden kleine parkjes of laantjes kunnen worden ingericht (de ruimte daarvoor is daar veelal ruimschoots beschikbaar). De gemeente zou daartoe de dorps-/wijkraden kunnen uitnodigen om met een beplantingsplan voor de wijk te komen.
Een aanvullend idee is om een boom voor een nieuw geborene en één voor elke 100-jarige uit de wijk of het dorp in een parkje in de wijk of dorp te planten.

Ook zouden 100-jarigen een eigen “Knarrenparkje” ergens in het centrum (bijvoorbeeld nabij de Niers) toegewezen kunnen krijgen om die met bomen, planten, struiken en bankjes in te richten.

En wat denkt u van een groene verbinding tussen het Reichswald en het Maasduinengebied door het aanleggen van boscorridors tussen deze natuurgebieden met zo goed mogelijk behoud van het “open landschap gezicht”. Een echte uitdaging voor een gemeente die groen wil zijn!

Wat vindt u? Geef uw ideeën of opmerkingen aan ons door zodat wij ermee aan de slag kunnen gaan.
Dat kan via ons mailadres: info@d66gennep.nl
Of via 
Facebook