Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 oktober 2019

D66 op werkbezoek bij “Stichting Tante Lenie”.

Net onder de rook van Gennep, in de gemeente Bergen, is het bureau van “Stichting Tante Lenie” gevestigd.  Stichting Tante Lenie verzorgt “gezinsweken” voor gezinnen met een ernstig of langdurig ziek kind.

Elke keer als ik op Facebook “Stichting Tante Lenie” voorbij zag komen groeide mijn belangstelling en nieuwsgierigheid om te weten wie en wat daar allemaal achter zou zitten. 

Op 10 oktober toog ik (Anke Sonnemans, fractievoorzitter van D66-Gennep) samen met de D66 afdelingssecretaris Jacques Lamé en D66 burgerraadslid Annemie Weijers naar Nieuw-Bergen. We werden hartelijk welkom geheten door oprichtster en naamgeefster Lenie Huisinga-Peters. 

Het doel van de gezinsweken is een bijdrage te leveren aan de verbetering of herstel van het gezinsproces en het verzorgen van de onderlinge balans van gezinsleden binnen gezinnen. Gezinnen die te maken hebben met een ernstig of langdurig ziek kind ten gevolge van een ongeval of een chronische of levensbedreigende ziekte.                                                          Gezinnen met zieke kinderen zijn vaak ontwricht door de zorg en de aandacht die aan het zieke kind gegeven moeten worden. Stichting Tante Lenie laat in de gezinsweken ieder kind van het gezin weer kind zijn en probeert de ouders een spiegel voor te houden. Lenie vertelt: “Ik maak een zorgvuldige afweging welke gezinnen gezamenlijk de gezinsweek gaan doorbrengen. Ik kijk naar het ziektebeeld, leeftijd, interessegebieden, achtergrond van het gezin en zoek een balans in de samenstelling”.

Je ziet vaak dat na zo’n bijzondere gezinsweek mensen weer hernieuwde energie hebben gekregen. Meer begrip hebben voor het omgaan met de ziekte van een kind in het gezin met als resultaat een verbeterde verdeling van aandacht voor alle gezinsleden en dat ze in de gezinsweek tevens een belangrijke ervaring hebben opgedaan: “een luisterend oor”.

“Vaak houden de gezinnen aan de gezinsweek contacten over met de andere gezinnen, nieuwe vriendschappen bij groot en klein”!

Wilt u meer weten over de Stichting Tante Lenie?                                                                                Alle informatie staat op de website https://www.stichtingtantelenie.nl