Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 oktober 2019

D66 Gennep over de Lob van Gennep

De afgelopen periode zijn veel van onze leden naar de diverse bijeenkomsten geweest met informatie over de Lob van Gennep. We hebben afgelopen week als fractie uitgebreid de stand van zaken besproken. (ook met enkele belanghebbenden zijn we in gesprek geweest).

D66 Gennep wil betreffende de Lob van Gennep nog geen standpunt innemen. We wachten eerst tot de verschillende denkrichtingen verder zijn uitgekristalliseerd. Volgens ons zijn er nog zoveel opties, die ook samenspraak met inwoners nodig hebben, dat het niet verstandig is om nu teveel te vinden.

Onze insteek is dat de bewoners van de Lob een zo hoog mogelijk bescherming dienen te hebben en te krijgen tegen het hoogwater.  En mocht er onverhoopt schade ontstaan dan willen wij dat inwoners goed verzekerd zijn tegen alle schade die is ontstaan.

We zijn tot de conclusie gekomen dat de huidige wijze van samenspraak en inspraak in onze gemeente onder de maat is. In de afgelopen periode zijn de inwoners van de gemeente Gennep een aantal malen overvallen met ingrijpende, soms bijna, genomen besluiten waardoor veel onrust is ontstaan.

Dit is ook het geval over het project “Lob van Gennep” waarbij nu, zo blijkt, niet alle mogelijke oplossingen met de daaraan verbonden consequenties voldoende zijn gecommuniceerd door de gemeente. We gaan het college van wethouders, gelukkig nu met burgemeester, de komende periode op deze ongewenste handelwijze aanspreken. Dit moet anders volgens D66 Gennep.

U kunt een korte pdf nalezen met enkele gedachtegangen die voor ons helpend zijn geweest tijdens ons fractieoverleg. D66 presentatie Lob van Gennep

We zijn altijd bereid tot gesprek en dialoog. Heeft u een ander idee of mening: meld u aan via info@d66gennep.nl of bel een van onze mensen.