Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 oktober 2019

College Gennep veroorzaakt verwarring en betreurt dat

” We betreuren dat de verwarring is ontstaan en vertrouwen er op dat met dit bericht deze kan worden weggenomen”

Zo besluit de brief van 20 oktober 2019 van het college naar aanleiding van de door haar veroorzaakte verwarring.

Op 21 oktober was er een voorbereidende raadsvergadering. Daarin werd door D66 het college bevraagd over een uitspraak die de verantwoordelijke wethouder heeft gedaan tijdens een informatieavond (30-9) over het Kind Educatiecentrum (KEC).  Diverse burgers vroegen aan de gemeente of er al enige plannen waren voor woningbouw op de plaats van de huidige scholen (Maria Goretti, Elckelyc, voormalige Mavo/Second Hand en Piramide). Al die gebouwen maken plaats voor het KEC en aanwonenden hadden gehoord dat er plannen waren voor o.a. woningbouw op vrijkomende terreinen.

Aanwonenden stelden vragen aan de projectleiding van het KEC en omdat de vragen bleven kreeg de wethouder het woord. Zijn antwoord: we gaan binnenkort een stedenbouwkundige visie laten opstellen om ons van advies te laten dienen over wat er mogelijk is.                    Er is niets, er is niet over nagedacht.

Kortom op 30 september gaf het college aan dat er helemaal geen plannen waren en er niets lag.

Desgevraagd herhaalde de wethouder dit antwoord tijdens de vergadering van 21 oktober. Maar…wij hadden inmiddels een rapport en konden afbeeldingen laten zien van de plannen.
rapport Landschappelijk Structuurplan van 18 maart 2019 rapport landschappelijk structuurplan KEC Picardie

Afgelopen donderdag 24 oktober 2019 kwam het antwoord van het college. Ze betreuren de verwarring. Er is dus inderdaad een rapport Landschappeljke Structuurplan van 18 maart van dit jaar. Daarin is als voorbeeld woningbouw ingetekend (aldus het antwoord van het college)
Dit rapport kent geen formele status. Maar het rapport is wel besproken binnen het college, blijkt uit de beantwoording.
Jammer dus dat er verwarring is omdat de wethouder publiekelijk heeft aangegeven: “Er is niets, er is niet over nagedacht” Het antwoord van de wethouder is terug te kijken op het beeldverslag van de vergadering (bijna aan het slot van de informatiebijeenkomst).

20191023 toelichting op LSP_IW    De antwoordbrief van het college van 24-10-2019

Wat ons bevreemd is dat de gemeenteraad geïnformeerd wordt. Maar in de beantwoording is er geen enkele aandacht voor de vragenstellers: de omwonenden van de Picardie.