Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 februari 2020

20.000 bomen in de gemeente Gennep: motie D66 is aangenomen

Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2019 hebben wij een motie voor 20.000 bomen in Gennep ingebracht. D66 Gennep wil de komende 8 jaar met ambitie veel bomen planten in onze gemeente. D66 wil dat vooral samen doen met organisaties, bedrijven en bewoners in onze gemeente.

Deze wens is in navolging van de provincie Limburg die in deze periode 1,1 miljoen bomen wil planten in de hele provincie (initiatief CDA). Maar ook de Europese Unie en zoals we zien steeds meer overheden en landen willen heel veel bomen gaan planten. Bomen leveren een belangrijke bijdrage in de strijd tegen klimaatverandering. En bomen zijn mooi en dragen bij aan een mooie omgeving en bij hete dagen zorgen zij voor lagere temperaturen. Flink investeren in bomen is volgens ons nu dan ook heel belangrijk.

Het college heeft in november 2019 aangegeven dat ze de motie graag willen overnemen, niet volgens de precieze tekst, maar dat ze vooral vanuit de geest willen gaan handelen.
We hebben toen de motie ingetrokken en de toezegging van het college om te komen met plannen is vastgelegd in de besluitenlijst.

In de raadsvergadering van december 2019 hebben wij het college vervolgens gevraagd hoe het staat met de uitvoering van hun toezegging. Wethouder Peperzak gaf toen aan dat hij morgen of uiterlijk volgende week een voorstel voor een Plan van Aanpak in het college zal gaan brengen.
Maar tot aan de raadsvergadering van afgelopen maandag 27 januari 2020 was er geen collegebesluit voor een Plan van Aanpak gekomen. Er is ook geen enkele informatie tot ons gekomen. Daarom hebben wij enkele dagen voor de raadsvergadering de motie (met enkele aanpassingen) gewoon opnieuw ingediend.

De wethouder betreurde de motie, want die was zijns inziens nog steeds overbodig, de planuitwerking had enige vertraging opgelopen omdat, volgens zijn zeggen, de regels van de provincie nog niet duidelijk waren.
Ondanks zijn oproep hebben wij de motie in stemming gebracht en is de motie aangenomen. De VVD en het CDA (“we zien door de bomen het bos niet meer” zei raadslid Jacques  van Bergen) stemden tegen. Voor onze motie stemden PvdA en SP en natuurlijk wijzelf. Daarmee hadden we een meerderheid.
Het feit dat de motie is aangenomen, is geen garantie voor de uitwerking, maar natuurlijk wel een geweldige opsteker.

De komende jaren zullen wij blijvend aandacht gaan geven aan de uitvoering van deze motie en ook onze ambitie voor meer aandacht en werk ten behoeve van natuurontwikkeling in onze gemeente Gennep verder vorm en inhoud te geven.

                            filmpje van 4 minuten over de reacties van het college over 3 maanden