Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 maart 2020

Uitbreiding haven Heijen

Uitbreiding haven Heijen…

Wat een verwarring en gedraai in Heijen tijdens de informatieavond op woensdag 19 februari 2020.

Dankzij de Heijense mensen, die zelf oproepen voor de bijeenkomst huis aan huis hadden verspreid zat de zaal bomvol.

Ter informatie over de plannen over de uitbreiding waren er powerpoint-presentaties van de initiatiefnemers en van de gemeente Gennep.  De gemeente vergat, bij het onderdeel “betrokkenen” , te vertellen dat ze tevens eigenaar zijn van een stuk grond. Zonder de verkoop hiervan is de uitbreiding van de haven Heijen niet te verwezenlijken.
D66 heeft in 2019 geprobeerd de andere politieke partijen over te halen om dit stuk grond niet bij voorbaat te verkopen aan initiatiefnemers, maar om te bewerkstelligen dat de gemeente blijvend invloed kan uitoefenen op de uitbreiding en exploitatie van de haven. Geen enkele partij ging met ons mee. Het college is nu bevoegd om zonder ruggespraak deze grond te verkopen.

Maar goed, de termen van de komende wettelijke procedures tolden over de aanwezigen heen. De wethouder gaf aan dat ze enkel handelde vanuit de opdracht van de gemeenteraad en vervolgens dat over enkele maanden het college een algehele afweging moet maken of de uitbreiding er kan komen, ja of nee. En er staat nog niets vast. De weging moet nog gemaakt worden.
De wethouder begreep de gevoelens in de zaal niet.Het meest gênant was haar reactie op de vraag van een burger “wat schiet Heijen hier nu mee op”. De reactie van de wethouder was namelijk:“Misschien kan dan de oude gymzaal opgeknapt worden ter compensatie”. De wethouder sloeg hiermee de plank volledig mis. De zaal zat vol met mensen die de uitbreiding gewoon niet willen. Ze zien geen meerwaarde in nog meer industrie in Heijen. Ze vinden het genoeg.   Ze willen dat er woningbouw komt, dat verkeersknelpunten opgelost worden en dat onafhankelijk van de havenuitbreiding.De mensen voelden zich volgens ons gevoel niet gehoord door de avond.oor een andere verkeersafwikkeling en ter afsluiting een professioneel en prachtig filmpje van: “hoe dat eruit kan komen te zien”. 

Wat de wethouder niet vertelde is dat zij als portefeuillehouder via de huidige begroting 2019 de besluitvorming al voorbereid heeft. De gemeente was dus niet transparant bij het geven van de informatie die avond en niet het eerlijke en open verhaal waar D66 aan hecht. Wie die begroting 2020 openslaat kan daar gewoon lezen op pagina 40: De gemeenteraad is, met uitzondering van D66 in november 2019, akkoord gegaan met deze begroting en heeft deze vastgesteld.Het is dus gewoon al besloten via de begroting.

De procedures moeten nog gevolgd worden omdat de wet die verplicht stelt, maar de gemeenteraad heeft in meerderheid dus al lang een besluit genomen in november 2019. Daar kan het college niet meer van afwijken of er moeten voldoende raadsleden zijn die straks alles overwegende hun mening gaan bijstellen.

D66 Gennep is tegen de uitbreiding van de haven Heijen zoals die nu worden voorgesteld. De natuur gaat achteruit. Bewoners gaan meer overlast ervaren. Wat ons betreft wordt de grond anders gebruikt. Anders en meer natuurlijk en aansluitend op onze sterke landschappelijke kwaliteiten.Alle visies die momenteel gepubliceerd worden, inclusief de “Omgevingsvisie gemeente Gennep”geven aan dat we vooral in moeten zetten op de kwaliteit van natuurontwikkeling, duurzaamheid en toerisme.

Maandag  2 maart 2020 hebben wij, middels het stellen van vragen,  het onderwerp ingebracht tijdens de raadsvergadering. Het college gaf antwoord op onze vraag of er een wijziging in procesbehandeling komt na deze informatieavond. Neen, de wethouder herhaalde het proces zoals dat gelopen is. Ze wist te melden dat de bewonersgroepen op een gegeven moment het overleg met initiatiefnemers beeindigd hadden. Wij maakten hierbij de opmerking dat zij alle fracties zomerperiode 2019 verzocht heeft om opnieuw met de initiafnemers om de tafel te gaan. “Dat klopt, zei de wethouder, maar dat was uitdrukkelijk op verzoek van de initiafnemers. Op onze opmerking dat expliciet tijdens ons (fractie D66) gesprek met de initiafnemers een gewenste containerterminal op de wenselijst stond, meldde de wethouder dat zowel provincie als het Rijk tegen de vestiging van een containerterminal zijn in de haven Heijen.
Binnenkort worden alle aangepaste stukken en het aangepaste verzoek van de initiatiefnemers verwacht. Dan wordt opnieuw de aanvraag in behandeling genomen. De wethouder heeft toegezegd dat alle stukken, meteen na binnenkomst, voor de gemeenteraad ter inzage komen te liggen.