Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 april 2020

Het tijdschema voor de gemeenteraad voor de “Lob van Gennep”.

30 april 2020, Aanvullende informatie van D66 over het project “Lob van Gennep”
(deel 2).

In onze website publicatie: D66-Gennep stelt vragen over het project “Lob van Gennep”
(deel 1) gaven we aan dat voor de gemeenteraadsfractie van D66-Gennep het hoogst belangrijk was helder te krijgen welke invloed raadsleden, burgers en ondernemingen hebben op het besluitvormingsproces in de diverse fasen van het project “Lob van Gennep”.
Daarover werd afgelopen 6 februari door de fractie van D66-Gennep aan het College vragen gesteld. (Klik hier voor artikel: D66-Gennep, vragen over het project Lob van Gennep/)

De fractie stelde vast dat, voor zowel de Verkenningsfase als de Planuitwerkingsfase, er in het antwoord een tijdschema voor overleg en inbreng van de gemeenteraad met de portefeuillehouder ontbrak.
De fractie van D66-Gennep gaf, in de desbetreffende website publicatie, aan het initiatief te willen nemen om op korte termijn met het College en de andere fracties in de gemeente een tijdschema/tijdspad vast te stellen voor overleg van de Raad over die inbreng.

Een eerste positieve reactie, als steun voor het D66-fractie initiatief, kwam van de fractie van de VVD.
De fractievoorzitter van de VVD-Gennep stelde op 21 april j.l., via aanvullende vragen aan het College en aan de hand van de vragen van de D66-fractie, dat ook de VVD fractie wilde weten hoe het tijdspad, ten aanzien van de momenten van inbreng en overleg tussen de gemeenteraad en de portefeuillehouder er in 2020-2021 voor de Verkenningsfase en in 2022-2023 voor de Planuitwerkingsfase er precies uit zou komen te zien.

Het college antwoordde hierop dat voor de inbreng van wensen en bedenkingen door de gemeenteraad van Gennep een overleg met de portefeuillehouder is voorzien in het eerste kwartaal van 2021 (uiterlijk tweede kwartaal van dat jaar). In het derde kwartaal van 2021 is het desgewenst mogelijk aanvullingen of aanscherpingen op wensen en bedenkingen in te brengen. Dit alles voorafgaand aan het uiteindelijke advies van de stuurgroep aan de Minister, die naar verwachting eind 2021 de voorkeursbeslissing zal nemen.

Nogmaals roept de D66-fractie u op om uw mening, suggesties en kritische kanttekeningen aan hen kenbaar te maken.
Zij kunnen die vervolgens inbrengen in het, volgens het tijdschema, voorziene overleg met de portefeuillehouder en via hem naar de stuurgroep.
Meld u dus en neem daarvoor Email contact op met de D66-Gennep fractie
Klik hier voor Email naar de D66-fractie Gennep
of met de fractievoorzitter
Klik hier voor Email aan Anke Sonnemans, fractievoorzitter D66-Gennep
en vermeld a.u.b. daarin ook uw telefoonnummer. De fractie neemt dan daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.