Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 mei 2020

Vragen voor meer terras-ruimte voor de horeca

D66 is zeer betrokken bij de gevolgen van de Corona-crisis die Gennepse ondernemers en medewerkers in alle sectoren hebben getroffen. Winkeliers zagen hun omzet gemiddeld hard onderuitgaan. Horeca, cultuursector en sportscholen zijn verplicht gesloten, met veel onzekerheid voor hen en grote zorgen tot gevolg.
Bij ondernemers zelf zien we een enorme creativiteit om toch omzet te blijven maken, kosten te drukken en personeel aan het werk te houden. Alle lof daarvoor.
De branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft een concreet protocol gepresenteerd aan het Ministerie van Economische Zaken, zodat met inachtneming van “social distancing”, horecaondernemers invulling kunnen geven aan de anderhalve meter economie in de horeca.

Om de ondernemers in de horeca de kans te geven hun gederfde inkomsten goed te maken heeft D66 Gennep schriftelijke vragen aan het college gesteld en haar verzocht die schriftelijk te beantwoorden:

“Om ervoor te zorgen dat de Gennepse horeca een vliegende start kan maken nu ze weer open mogen, met inachtneming van bepaalde regels, heeft D66 Gennep de volgende vragen:

1. Is het mogelijk om tijdelijk extra terrasruimte te creëren?
Wij denken dat het op veel plekken in Gennep en de kernen mogelijk is om tijdelijk bestaande terrassen meer ruimte te geven, zodat er daadwerkelijk op anderhalve meter van elkaar gezeten kan worden en er ruimte ontstaat voor gangpaden. We denken dan aan bijvoorbeeld de markt en het Jan Lindersplein in Gennep maar ook aan pleintjes in de kernen zoals bijvoorbeeld het Schuttersplein in Milsbeek. Ook zouden bij sommige horeca gelegenheden parkeervakken als terras gebruikt kunnen worden. Eventueel kan voor de horeca die verder van de pleinen afzitten, gezamenlijk een buitenbar o.i.d. op het plein worden gezet.

2. Is het mogelijk om buitenbars tijdelijk toe te staan waar mensen zelf hun drankjes en eten kunnen halen zodat er minder hoeft te worden bediend?

3. Wanneer er meer ruimtegebruik kan worden toegestaan, kan dat dan zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht? “

D66 Gennep hoopt en verwacht een flexibele houding van het College en wacht haar antwoorden af.