Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 mei 2020

Motie over project “Lob van Gennep”.

De fractie van D66 Gennep heeft vandaag (13 mei 2020) een motie ingediend over het project “Lob van Gennep” die behandeld zal worden in de openbare raadsvergadering van 25 mei 2020.

In de motie geeft de fractie van D66 aan dat zij wil dat het College actief bezig gaat met het verschaffen van duidelijkheid aan de burgers in onze gemeente. Wij zijn niet tevreden over
de huidige summiere informatievoorziening door de gemeente en de betrokken overheden.

In februari 2020 heeft D66 vragen gesteld aan het College over de rol van de gemeenteraden in het project “Lob van Gennep” (D66-gennep-stelt-vragen-over-het-project-lob-van-gennep/ en Het-tijdschema-voor-de-gemeenteraad-voor-de-lob-van-gennep/)

Uit het antwoord bleek dat de gemeenteraden weliswaar vragen kunnen stellen en desgewenst mogelijke aanvullingen, wensen en bedenkingen kunnen inbrengen, maar dat de raden uiteindelijk geen beslissingsbevoegdheid hebben.
De inbreng van de gemeenteraden kan dus door de Stuur- en Projectgroep zonder meer naast zich worden neergelegd. D66 Gennep heeft de afgelopen maanden geprobeerd de Stuur- en Projectgroep duidelijk te maken dat de informatie over de diverse varianten en de consequenties ervan naar de inwoners en de gevestigde bedrijven in de Lob van Gennep tekort schiet.
Zeker wat betreft de variant met de “schuif”.

Het gaat om het volgende:

Er zijn weliswaar verschillende informatiebijeenkomsten geweest over het project “Lob van Gennep”, en elke inwoner van de gemeente Gennep en de gemeente Mook en Middelaar heeft in die bijeenkomsten vragen kunnen stellen. Ook zijn er vele keukentafelgesprekken geweest met inwoners en bedrijven, maar D66 constateert vervolgens dat er veel onrust en onduidelijkheid blijft.

D66 vindt dat duidelijker moet worden verteld wat de rol van de Stuurgroep, de Projectgroep en alle andere betrokkenen is. Bovendien vinden wij dat er per variant een animatiefilm moet komen waarin precies inzichtelijk wordt gemaakt wat er gebeurt bij bepaalde waterhoogten van de Maas en wat dat voor gevolgen heeft voor het gebied Lob van Gennep.

D66 heeft openheid en transparantie hoog in het vaandel staan, en wij vinden dat informatie op een begrijpelijke manier met de inwoners gedeeld moet worden.
Wij hebben in onze motie geschreven dat er, in begrijpelijke woorden, duidelijk moet worden gemaakt hoe het protocol in elkaar steekt in het geval dat de variant “schuif” wordt verkozen en de schuif ooit open moet. In de hiervoor, door ons voorgestelde animatiefilm moet worden aangegeven wat er dan gebeurt in het gebied.

Tenslotte heeft D66 naar aanleiding van alle onrust onder de inwoners over het wel of niet krijgen van schadevergoeding in de motie gevraagd duidelijk aan te geven welke schade aan materiële eigendommen, veroorzaakt door de overstroming, gecompenseerd moet gaan worden.

Wij hebben het College verzocht om naar aanleiding van bovenstaande punten van de Stuurgroep (waarin de portefeuillehouders van de gemeenten Gennep en de gemeente Mook en Middelaar zitting hebben) en van de Projectgroep te eisen dat er meer duidelijkheid komt over de verschillende varianten en hun gevolgen in het gebied Lob van Gennep.

De motie:(Link naar motie D66 Lob van Gennep)