Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 mei 2020

college schuift verantwoordelijkheid af: nu over de Lob van Gennep

Gemiste Kans

Er is veel onrust en onduidelijkheid over de Lob van Gennep. Het College van de gemeente Gennep probeert de verantwoordelijkheid die zij heeft om haar inwoners te informeren af te schuiven naar anderen, nu naar de Rijksoverheid.
Daarin wordt zij gesteund door de coalitiepartijen VVD, SP en CDA.

Ondanks alle georganiseerde informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken is die onrust en machteloosheid over de Lob van Gennep bij inwoners ervan, maar ook bij ons, niet minder geworden.
Blijkbaar is de informatie niet duidelijk genoeg en hebben inwoners nog steeds het gevoel niet serieus te worden genomen.

Met name bij de variant met de Schuif komt naar voren hoe groot het wantrouwen en de onrust van de inwoners is naar bestuurders en overheid. Deze onrust is al maanden realiteit.
Maar wat lezen we in het Collegevoorstel van 18 mei 2020:
Als gevolg van een uitzending in het programma “De Hofbar” van de omroep PowNed (NPO 2) over het project Lob van Gennep is onrust ontstaan” (Link naar de uitzending De Hofbar door omroep PowNed (NPO 2) ).
Wij vielen bij D66 bijna van onze stoel.
Nee college, “De Hofbar” heeft de onrust niet veroorzaakt, die onrust is er al maanden.
Vandaar de vragen die D66 in februari heeft gesteld en vandaar de motie die we op 25 mei hebben ingediend.

Op maandag 25 mei was er namelijk een raadsvergadering waarin D66 Gennep al een week voor de raadsvergadering een motie indiende over de Lob van Gennep (Link naar motie D66 Lob van Gennep).
Strekking van deze motie was dat er weliswaar veel met inwoners gepraat wordt maar dat er desondanks veel onrust en onduidelijkheid bestaat.
Onze motie vraagt om meer duidelijkheid voor de inwoners.
Het voorstel daarin was om, onder andere, een een animatiefilm te laten maken die precies laat zien wat er bij elke centimeter stijging van de Maas gebeurt.
Waar stroomt het water als eerste naar binnen, hoe verspreidt het zich, enz..

Ook vroegen we om meer duidelijkheid over het protocol in de variant met de schuif.
Hoe werkt dat precies, wie beslist er, welk proces zal worden doorlopen?
Zorg dat er bij een overstroming schadevergoeding is geregeld voor iedereen die voor/of na 1996 een huis hebben gekocht en/of hebben gebouwd

Twee uur voor de vergadering werd er een eigen motie ingediend door de coalitie (VVD, SP en CDA) ( Link naar motie coalitie).
Een motie met veel tekst en weinig betekenis.

Vorig jaar na het vertrek van burgemeester de Koning was al duidelijk dat informatievoorziening aan inwoners geen prioriteit heeft in dit College.
In de motie van de coalitie stond het op 25 mei zwart op wit:
“De communicatie rondom de Lob van Gennep is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
Tot op heden is de gemeente Gennep niet betrokken bij de communicatie over het project.”

D66 begrijpt er niets van. Op de website van de Lob van Gennep staat toch duidelijk onder het kopje “Initiatiefnemers”, dat de Lob van Gennep een gezamenlijk project is van de verschillende overheden, waaronder de gemeente Gennep.

De motie van D66 werd in de raadsvergadering van 25 mei niet aangenomen, de motie van de coalitie wel.
Onze inwoners staan dus weer met lege handen.

Wat een gemiste kans voor het College om de schade die de afgelopen weken is ontstaan te repareren.
College, zorg toch dat het wantrouwen en de onrust van de inwoners serieus wordt genomen en zorg voor duidelijker en begrijpelijker informatie.
Neem hier zelf de verantwoordelijkheid voor en schuif het niet af op anderen want met zo’n houding zet de Gemeente Gennep, met het College voorop, zichzelf buitenspel.

Reacties: info@d66gennep.nl