Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 juli 2020

Huisvesting arbeidsmigranten

Huisvesting arbeidsmigranten: Gennepse struisvogelpolitiek

De echte Gennepse struisvogels wonen aan de Nijmeegseweg, maar diegenen die struisvogelpolitiek voeren zijn de collegepartijen CDA, SP en VVD

Al vanaf 2017 vraagt D66-Gennep aan het College aandacht voor de problematieken die de komst van grote groepen arbeidsmigranten met zich meebrengen.
Vanaf 2018 kregen we te horen: “er komt regionaal beleid”,
vervolgens in 2019: “een provinciaal beleid is in de maak”
en nu in 2020: “ we gaan nu aan de slag met de woonvisie waar huisvesting van arbeidsmigranten een onderdeel van is”.
Tegelijkertijd meldt dit College dat ze eigenlijk niet weten hoeveel arbeidsmigranten er zijn en waar die in onze gemeente wonen.

D66 vindt dat mensen die hier werken en wonen hiervoor een eerlijk loon moeten krijgen, goed moeten kunnen wonen en fatsoenlijk behandeld worden.
In het centrum worden in toenemende mate woningen omgebouwd tot pensions.

Vervolgens worden ze gebruikt om per kamer verschillende personen te huisvesten.
Gevolgd door steeds wisselende groepen arbeidsmigranten die meestal een auto hebben, jong zijn, na hun werkdag graag hun muziek ten gehore brengen en in het weekend de bloemetjes buiten willen zetten.

Tijdens de raadsvergadering heeft D66 een motie ingediend met het voorstel om regels in te laten gaan die ervoor zorgen dat woningen in woongebieden niet zonder meer gebruikt kunnen worden voor de groepsopvang van arbeidsmigranten.
Verder gaf de motie aan om te kiezen voor de huisvesting in pensions buiten de woongebieden in Gennep zoals bijvoorbeeld kleinschalige opvang bij de agrarische bedrijven of, net zoals in andere gemeenten, grootschalig op plaatsen dichtbij de bedrijventerreinen.

Het college ontraadde de motie. Er is gemeentelijk beleid in aantocht met daarin de regionale woonvisie. Binnen enkele maanden zal na drie jaar alles duidelijk zijn.

Alle andere partijen namen dat als zoete koek aan.
Ze waren echter niet op de hoogte dat in onze regio de gemeenten hun woonbeleid hebben bevroren omdat de toename van aanvragen voor grootschalige opvang dichtbij bedrijfsterreinen leidt tot een ongewenste toename en concentratie van arbeidsmigranten op enkele plekken (o.a. gemeente Peel en Maas).

Reacties naar: info@d66gennep.nl