Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 30 oktober 2020

Het is bizar gesteld met de Verbindingsweg in Milsbeek

Wat niet verteld wordt over de Verbindingsweg in Milsbeek.

De communicatie van het huidige College is bar en boos.
We hebben de afgelopen maanden diverse keren aan de portefeuillehouder en vervolgens aan het gehele College schriftelijk en mondeling gevraagd om een totaaloverzicht van de kosten van de aan te leggen, nu genoemde, Verbindingsweg (eerder bekend als Rondweg en/of Ontsluitingsweg) en naar de kosten van voorgestelde aanpassingen voor de Zwarteweg in Milsbeek.
We hebben de onderbouwing nog steeds niet gekregen.
Het College geeft deze niet en verschuilt zich achter diverse beleidsdocumenten: de gemeentelijke Algemene Begroting en de Voorjaarsnota waarin volgens het College alles staat. Voor het geven van een integraal financieel overzicht aan de Raad, en dus ook aan de inwoners van de gemeente Gennep, zijn ze niet bereid.

We zijn zelf, aan de hand van de diverse beleidsdocumenten, dan maar aan het rekenen geslagen waarbij we ons de volgende vragen stelden:
1. Is de aanleg van de Verbindingsweg Milsbeek verkeerstechnisch en geluidstechnisch nodig.
2. Wat zijn de gemeentelijke kosten bij een eventuele aanleg, zeker gezien het feit dat, economisch gezien, vele gemeenten op dit moment insteken op het bezuinigen van hun, niet absoluut noodzakelijke, uitgaven.
3. Wie heeft er voordeel bij de aanleg van de Verbindingsweg Milsbeek?
4. Wat is de consequentie van de aanleg van de Verbindingsweg Milsbeek voor het buitengebied
door agrarische grond te bedekken met asfalt.
5. Hoeveel kost het elke inwoner (door verhogingen van gemeentelijke belastingen) van de
gemeente om dit project te realiseren.

Is de aanleg van de Verbindingsweg Milsbeek verkeerstechnisch en geluidstechnisch nodig?
In maart 2020 is er een bezwaarprocedure voor de afgifte van de ontgrondingsvergunning bij de Rechtbank Limburg afgerond.
In deze procedure werd door de gemeente aangegeven dat het extra verkeer ten behoeve van de ontgronding een zeer gering effect zou hebben op de milieubelasting voor geluid, lucht en verkeer (zie ook ons webartikel D66 Zwarteweg van 16 augustus 2020).
Een duidelijk antwoord: De aanleg is niet nodig, de situatie en mogelijke overlast aan en op de huidige Zwarteweg voldoet aan alle milieutechnische en verkeerstechnische normen.

Wat zijn de gemeentelijke kosten bij een eventuele aanleg?

Wie heeft er voordeel bij de aanleg van de Verbindingsweg Milsbeek?
De Verbindingsweg moet gaan lopen vanaf de Ringbaan, via de Kroonbeek en de Kromsteeg naar de N271. Het zal een kortere weg zijn dan via de Zwarteweg en die voornamelijk gebruikt gaat worden voor het vrachtverkeer dat zand en grind vervoert vanaf het terrein van de ontgronding. Van enig particulier verkeer op de weg zal nauwelijks sprake zijn.

Wat is de consequentie van de aanleg van de Verbindingsweg Milsbeek voor het buitengebied door agrarische grond te bedekken met asfalt.
De geplande Verbindingsweg zal beslag gaan leggen op ongeveer 78.500 m² agrarische grond (11 voetbalvelden) waarop 50,000 m² (7 voetbalvelden) steenslag en asfalt wordt gestort.
Daar de weg al niet nodig is, is het ook een onnodige verspilling van natuur. We hebben altijd benadrukt dat een nieuwe weg door het buitengebied van Milsbeek te veel schade veroorzaakt aan de flora en fauna. Ook wordt het landschap er te veel door aangetast, en dat is geen zaak om als inwoner blij van te worden.

Hoeveel kost het elke inwoner (door verhogingen van gemeentelijke belastingen) van de gemeente om dit project te realiseren.
In bovenstaande afbeelding is aangegeven dat de kosten voor de inwoners van de gemeente Gennep (wanneer de raming niet wordt overschreden over twee-drie jaar) van € 412,00 per woning voor een onnodige weg.
Gezien de, in februari 2018, getrokken conclusie van het College en de gemeenteraad en de, in 2017 en 2018, uitgevoerde verkeersmetingen, waarin werd gesteld dat geen enkele wettelijk vastgestelde norm van geluidsoverlast, grondtrillingen en verkeersintensiteit werd overschreden, en veranderingen in de huidige verkeersbewegingen op de Zwarteweg niet anders zijn dan toen, zou de Kleefseweg in Ven Zelderheide, de Zuidoostwal en Weverstraat in Gennep en de Hoofdstraat in Heijen eerder voor verkeerstechnische reconstructie in aanmerking komen dan het aanleggen van de Verbindingsweg in Milsbeek.

Reacties naar: info@d66gennep.nl