Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 november 2020

D66 en de gemeentelijke begroting

Maandag 9 november heeft de gemeenteraad de gemeentelijke begroting 2021 van de gemeente Gennep besproken.
Hieronder volgt de Algemene Beschouwing hierover zoals die werd uitgesproken door onze D66 fractievoorzitter mevrouw Anke Sonnemans.

 

Geachte voorzitter, collega’s, aanwezigen en kijkers thuis

Wij bespreken vandaag de Begroting 2021. Vanaf maart dit jaar lopen, door Corona, vele zaken anders dan voorheen. Elk land gaat anders om met de uitvoering van Corona maatregelen.
Hier in Gennep zijn we als raadsleden en bewoners goed op de hoogte gehouden over welke regels gelden en hoe we hiermee om moeten gaan. Zelfstandig ondernemers die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, kunnen een beroep doen op de diverse TOZO (Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers) regelingen. De D66 fractie heeft links en rechts gehoord dat ondernemers in de gemeente Gennep prima en snel geholpen zijn met de financiële steun. Dat is goed nieuws!

Dit is onze derde Begrotingsbehandeling in deze raadsperiode en elk jaar moet de D66 fractie helaas hetzelfde zeggen: wij maken ons grote zorgen.


Met de lening van 20 miljoen euro, de hoge uitgave voor een verbindingsweg en de komende grote uitgaven voor de gemeentelijke accommodaties ziet D66 een groot tekort opdoemen in de komende jaarrekeningen.
Uiteindelijk zullen onze inwoners hiervan de dupe zijn. Dat wil D66 niet.

Wat willen we dan wel?
Wij willen meer openheid en transparantie
Dit college gaat er prat op dat ze luistert naar de inwoners en dat ze inwoners stimuleert om met initiatieven te komen.
De oogst van de afgelopen paar weken laat wat anders zien. Gesol met de inwoners over Haven Heijen. Een stadstuin vol frustraties. De frustatie van de Gennepse Stichting GESP die meteen op de hulpvraag van onze zusterstad San Pedro de Lovago inging. GESP maakte 5000 euro extra over om honderden ouderen en verplegend personeel van extra veiligheidsmiddelen ivm Corona te kopen. Die 5000 euro wordt nu door de coalitie meteen van de, aan hen toegezegde, jaarlijkse subsidie afgehaald. Dit is misplaatste zuinigheid zeker als men eraan denkt dat er zonder problemen 7,5 miljoen euro op tafel gelegd wordt voor een tijdelijke rondweg. Dat is 412 euro per inwoner van de gemeente Gennep. D66 heeft hierover een motie ingediend.

Een ander prachtig burgerinitiatief waar D66 van harte achter staat is de realisatie van “Hospice De Orchidee”.
De initiatiefnemers zijn hier al 12 jaar mee bezig. Juist voor de emotionele fase, waar veel van onze inwoners mee te maken krijgen, zouden we als raad de handen ineen moeten slaan. Heeft het college kennis genomen van het initiatief? Is het college in gesprek geweest met de initiatiefnemers? Wij willen daar graag antwoorden op krijgen.

Koester uw vrijwilligers, gemeente, college en raad! Gennep is een sociale gemeente. Onze D66 fractie en onze leden hebben de ervaring dat in elke kern uitgebreide netwerken bestaan van vrijwilligers die hun verantwoordelijkheid nemen. Zij zorgen ervoor dat het in hun wijk of dorp voor iedereen aangenaam leven is. Van taalmaatjes tot mantelzorgers, van wijk- en dorpsraden tot verenigingen. Bij de carnaval, op de scholen, in de huiskamers en ga zo maar door.
Gennep, Milsbeek, Heijen, Ven-Zelderheide en Ottersum hebben vele vrijwilligers. Doordat er steeds meer op het bordje van de samenleving gelegd wordt zijn er steeds meer vrijwilligers nodig. Zij dragen ook steeds meer verantwoordelijkheid en daardoor wordt het de laatste jaren steeds moeilijker om iedereen te behouden.
Koester ze, waardeer ze en neem ze serieus.

Wat wil D66 nog meer?
Wij willen de duurzaamheid bevorderen en de inwoners er nog meer bij betrekken.
Over het onderwerp duurzaamheid zijn in deze begroting wederom weinig pagina’s volgeschreven. Prioriteit is het grote woord hier. Een amendement hierover wat betreft ons bomenplan is ingediend.
Hoezo heeft de aanplant van bomen in het college geen prioriteit?
Wat betreft de kosten die met de aanplant samen hangt zou het college eens in gesprek kunnen gaan met dhr. Van der Laan van de Stichting MEER-Groen uit Hoofddorp. Hij geeft samen met de Stichting Urgenda deze winter gratis een miljoen bomen weg.

Op 1 november 2019 is het Gemeentelijk Energieloket opgericht. Dit betekent dat inwoners elke woensdag terecht kunnen met vragen over energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Hoeveel gebruik wordt hiervan gemaakt?
In de begroting staat ook (p.68) dat door de focus te leggen op het voorkomen van afval en zwerfafval het inzamelen en/of opruimen minder nodig is.
Hoe doet u dat?? Hoe vergroot het college het afvalbewustzijn bij inwoners en ondernemers (p.70).

Tot slot, wij hebben het college akkoord in het verleden wel eens het Sinterklaasakkoord genoemd. Dat klopt niet. Sinterklaas geeft elk jaar kadootjes maar dit college laat de ontvangers hiervan zelf betalen. En die rekening voor onze eigen bewoners zal de komende jaren heel hoog zijn.

Reacties naar: info@d66gennep.nl