Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 november 2020

Wat is er aan de hand in Gennep (deel 1)

Op maandag 9 november vond de begrotingsraad plaats in de Gennepse politiek. Wederom werden de initiatieven van inwoners aan de kant geschoven.
Dit keer was GESP (GEnnep San Pedro) de pineut. Wat is er aan de hand?

De Stichting GESP kreeg een hulpvraag van onze zusterstad San Pedro de Lóvago in Nicaragua.
Zij hadden dringend geld nodig om ouderen en zorgverleners aldaar beschermingsmiddelen te kunnen verstrekken tegen Corona.
De aanpak van het coronavirus vraagt om snel en adequaat handelen vooral in die gebieden waar beschermingsmiddelen niet zo eenvoudig te verkrijgen zijn zoals bij ons.
GESP besloot dan ook hiervoor snel €5.000 beschikbaar te stellen om de zorgverleners in onze zusterstad van noodzakelijke beschermingsmiddelen te voorzien.
Omdat deze investering ten koste gaat van de andere activiteiten en investeringen ter plekke heeft GESP aan de raad gevraagd deze € 5.000 bij te dragen in de vorm van een aanvullende subsidie.

De raad heeft een raadsbudget waarin ze zelf kan bepalen waar dat geld naar toe gaat. In die pot zit nog € 15.000. Als hier eind december nog wat euro’s inzitten vloeit dat terug naar de algemene middelen. Het idee was dan ook om deze pot te gebruiken voor GESP. Zeker ook omdat het GESP in onze gemeenschap na zoveel jaren bij vele burgers op een warm hart kan rekenen.

Tot nu toe is het allemaal duidelijk, toch?

Maar wat besluit de coalitie met daarin de Socialistische Partij en het Christen-Democratisch Appèl? GESP krijgt zo snel mogelijk de € 5.000 MAAR die worden in 2021 en 2022 van hun jaarlijkse vaste subsidie afgetrokken.
Dan krijgt GESP in die jaren dus €2.500 euro per jaar minder.
Dat de VVD deze gemeentelijke initiatieven niet steunt is bekend maar van het CDA en de SP hadden we anders verwacht.

D66 vindt dat echt schandalig en heeft hun amendement om de € 5000 van hun jaarlijkse vaste subsidie af te trekken uiteraard niet gesteund.
Waar is de coalitie mee bezig?
Roepen ze dat ze sociaal zijn, dat ze naar onze inwoners luisteren, dat ze voor de zwakkeren in onze samenleving opkomen en nemen dan zo’n beslissing!
Daar begrijpt D66 helemaal niets van. Temeer omdat volgend jaar 20 miljoen euro geleend gaat worden door het college. En dat er zonder problemen 7,5 miljoen euro op tafel gelegd wordt voor een ongewenste tijdelijke verbindingsweg (dat is ruim € 420 per inwoner van de gemeente Gennep).

Waar zijn de S van de SP en de C van het CDA. Foetsie!!

Reacties naar: info@d66gennep.nl