Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 april 2021

D66 Gennep: erkenning voor Molukkers in Gennep

D66 heeft vragen gesteld aan het college van B & W van de gemeente Gennep tijdens de afgelopen raadsvergadering op maandag 19 april 2021.

Enkele weken geleden was het 70 jaar geleden dat de Molukkers naar Nederland zijn gekomen. Op tal van plaatsen is daar aandacht aan besteed. Onze burgemeester in Gennep heeft op L1 een interview gegeven waarin hij zich hard maakt voor de erkenning van de Nederlandse regering inzake het onrecht dat Molukkers jarenlang is aangedaan. Hij heeft in dat interview aangegeven contact met andere Limburgse burgemeesters te zoeken om gezamenlijk een signaal af te geven. D66 heeft gevraagd aan de burgemeester wat hij inmiddels voor actie ondernomen had.

De burgemeester vertelde dat hij, samen met wethouder Jansen, enkele weken geleden een goed overleg heeft gehad met een afvaardiging van de Gennepse Molukse gemeenschap. De grafrechten zijn daar aan de orde gesteld en momenteel wordt gekeken om hoeveel mensen het gaat op de Gennepse begraafplaatsen. Die informatie zal heel snel terugkomen in het college en teruggekoppeld worden aan de Molukse gemeenschap. De suggesties die gedaan zijn door de gemeenteraad worden meegenomen in de besluitvorming door het college van B & W. Met de antwoorden van de burgemeester hebben we er veel vertrouwen in dat onze suggesties ingevuld gaan worden.

Aangedaan onrecht
D66 oud-wethouder Ed Vandermeulen is op velerlei manieren al zijn hele leven betrokken bij de Molukse gemeenschap en haar geschiedenis. “Ook de 4e generatie Molukkers voelt het door Nederland aangedane onrecht nog steeds”, aldus Vandermeulen: de eerste generatie Molukkers is gedwongen naar Nederland verhuist, meteen na aankomst werden de mannen ontslagen uit het leger en de gezinnen werden in kampementen gehuisvest. Vaak onder slechte omstandigheden. Er zijn toen jarenlang dingen gebeurd die vanuit ons huidig perspectief onvoorstelbaar en onmenselijk zijn. Het zou goed zijn als de Nederlandse overheid daar na al die jaren meer erkenning aan zou geven en openlijk haar excuses maakt.

D66 is al langjarig nauw betrokken bij de Gennepse Molukse gemeenschap. In Gennep hebben wij een hechte Molukse gemeenschap die vanaf het begin onlosmakelijk onderdeel werd van onze samenleving.