Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 25 april 2021

Integriteit gemeente Gennep op de kaart!

D66 heeft het Genneps college in de afgelopen jaren regelmatig gewezen op transparantie en integriteit.
D66 merkt dat dit thema in Gennep eindelijk op de kaart is komen te staan want het college heeft op 13 april besloten Wethouder Peperzak uit te sluiten van beraadslagingen over het onderwerp Dorpshart, ook het MFA Ven-Zelderheide genoemd (Multi Functionele Accommodatie – Multifunctioneel Centrum).

De heer Peperzak is niet alleen CDA wethouder van onze gemeente maar ook penningmeester in het kerkbestuur dat actief is in de kerkdorpen.
Met die dubbele pet op was hij betrokken in de besluitvorming rondom de kerk in Ven-Zelderheide met als plan de kerk aan de gemeente te verkopen en die om te vormen tot multifunctionele accommodatie.

D66 heeft enkele maanden geleden al vragen gesteld over die dubbele pet van de wethouder.
In oktober 2020 meldde het college, naar aanleiding van die vragen, dat er op geen enkele wijze sprake was van een conflict met het integriteitsbeleid.
Alles was in goed onderling overleg afgesproken. En nee, het was niet nodig om over de afspraken iets op papier te zetten, aldus het college van B & W.
Er was ook geen noodzaak om hier iets over naar buiten te communiceren.
Voor D66 was dat een zeer onbevredigend antwoord.

De recente schandalen, affaires en incidenten in de provincie Limburg laten zien dat het belangrijk is om een goed en gedegen integriteitsbeleid te voeren.
D66 heeft dan ook met veel waardering kennis genomen van het recente besluit van het college van B & W van de gemeente Gennep om wethouder Peperzak uit te sluiten van de
beraadslagingen over het onderwerp Dorpshart of MFA Ven-Zelderheide met als overweging dat (de schijn van) belangenverstrengeling te allen tijde moet worden voorkomen.

“Dat is precies wat we de hele tijd hebben proberen te zeggen” aldus ons raadslid Frank Pubben.
Dit is een verstandig en wijs besluit en we hebben veel waardering voor het voortschrijdend inzicht van dit college.

In de aanloop van de komende gemeenteraadsverkiezingen (2022) merken we dat onze burgemeester Hans Teunissen het belangrijk vindt dat er aandacht is voor het thema
integriteit.
Er komen handreikingen ter ondersteuning voor de wijze van kandidaatstelling voor toekomstige raadsleden. Ook wordt daarin gesproken op welke wijze omgegaan moet gaan worden
met het werk van raadsleden. Wat zijn de belangen en wanneer moet een raadslid afzien van het meedoen met de besluitvorming.
Het is goed dat de Gennepse raad meer gevoelig wordt voor dit thema, het belang ervan inziet en daadwerkelijk werk maakt om integriteitszaken goed te regelen.

D66 is tevreden met de toegenomen aandacht en is van mening dat een betrouwbare overheid gebaat is bij een goed integriteitsbeleid.

Reacties naar: info@d66gennep.nl
___________________________________________________________________________