Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 mei 2021

Project Tielebeek in Milsbeek

Duurzaamheid en natuur zijn speerpunten in het beleid en de visie van D66.
Wij zijn verheugd over de ontwikkelingen die gaande zijn in Milsbeek.

Al wandelend in het buitengebied van Milsbeek, tussen het Verloren Land en de Jansberg, is te zien dat daar de hele omgeving verandert.
In 2016 is Natuurmonumenten samen met Teunesen Zand en Grint B.V. begonnen een nieuw natuurgebied in te richten naar voorbeeld van de situatie van 100 jaar geleden. Oude kaarten laten zien dat het gebied toen vochtig en venig was. In een brede strook langs de voet van het Reichswald wordt deze situatie de komende jaren in ere hersteld.Projectaanpak Tielebeek

Begin januari van dit jaar is het Waterschap aan de slag gegaan met een vervolg op de plannen in dit gebied. Rondom de Tielebeek wordt een robuust, klimaatbestendig watersysteem gerealiseerd. Daarnaast wordt ook het rioolstelsel vernieuwd en uitgebreid.
De uitvoerder legt in een filmpje precies uit wat er gebeurt:
Klik op deze link voor het interessante filmpje. Het begin is misschien wat saai

Direct aan de overkant van de straat aan het Verloren Land is in april gestart met de inrichting van het gebied voor dassen. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is de Vereniging Nederlands Natuurlandschap gevraagd om een inrichtingsplan te maken. Er komt een landschap met heggen, houtwallen en poelen.

Zo wordt het gebied leefbaar gemaakt en gehouden voor de in het gebied aanwezige dassen.
Ook andere plant- en diersoorten kunnen hiervan profiteren.

Bij dit project zag D66 het even fout gaan. Bewoners waren totaal niet geïnformeerd en hadden geen inspraak of invloed kunnen uitoefenen. Wij hebben daar vragen over gesteld bij de Provincie Limburg.
Plannen kunnen nog zo mooi zijn, D66 staat ervoor dat met betrokkenen vooraf in dialoog wordt gegaan, zodat plannen mogelijk nog beter kunnen aansluiten bij wat zij wel en niet willen.
Zo wordt het broodnodige draagvlak gecreëerd!

Reacties naar: info@d66gennep.nl