Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 juli 2021

Durf te vernieuwen!

D66 Gennep is trouw aan de gemeente Gennep. We zijn trots op onze gemeente!
Bestuur en fractie streven voortdurend naar een prettige en gezonde leefomgeving voor alle inwoners, jong en oud, in economische en sociale zin (wonen, winkelen en recreëren).
Een belangrijke kernwaarde voor ons is dat we in de gemeenteraad steeds actief bijdragen aan de lange termijnontwikkeling van de kernen vanuit het gezamenlijk belang van alle inwoners uit Gennep, Milsbeek, Heijen en Ven-Zelderheide.

Voor de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid voor de lange termijn moeten ook jonge mensen de komende jaren in belangrijke mate de kans krijgen om dat beleid mee te bepalen.
In heel Limburg zien we dat in veel gemeenten door D66 jonge lijsttrekkers naar voren zijn geschoven, dat deden we ook voor de gemeente Gennep in de persoon van Arjen Mehlkop.

Als bestuur willen we bij de gemeenteraadsverkiezing in 2022, als kandidaten op de kieslijst voor de nieuwe D66-fractie, in de komende verkiezingscampagne een aantal jonge D66’ers aan de inwoners van de gemeente presenteren. D66’ers die voor een gezonde toekomst van Gennep willen gaan.
Wij durven te vernieuwen met gedeeltelijk nieuw politiek talent, ondersteunt en begeleid door onze ervaren politieke rotten.

Een nieuwe D66-fractie in 2022 die zich zeer bewust is van de noodzaak tot het realiseren van duurzaamheid voor een toekomstige leefbare wereld.
De duurzaamheid van woningen, van bedrijven en van gemeentelijke accommodaties.
Die pal staat voor het behoud van ons waardevolle landschap, die goede burgerinitiatieven  actief ondersteunt en vol ideeën zit over het faciliteren van onderwijs, sport en spel voor jeugd en volwassenen. 
Die vertrouwen heeft in de eigen kracht van onze inwoners, maar niemand laat vallen.
Die boven alles wil bijdragen aan een transparant, integer en luisterend gemeentelijk bestuur. Een bestuur voor wie de inwoners centraal staan.
Een bestuur dat “ons” bestuur is.

Een verdere overweging voor een fractie van relatief jonge D66’ers is dat jonge mensen jonge mensen aantrekken.
Jonge mensen die ervoor zorgen dat bedrijven zich in hun nabijheid willen vestigen. Bedrijven die daarmee werkgelegenheid brengen, de bekende cirkel.

Diezelfde jonge mensen zijn tevens nodig als vrijwilligers voor onze jeugd bij sport- en culturele verenigingen, maar zij moeten dan wel in onze mooie gemeente kunnen werken, wonen en zich daar veilig voelen.

Wij, het bestuur, voelen ons sterk betrokken bij het streven naar een prettige en gezonde leefomgeving voor alle inwoners, jong en oud.
Vandaar onze wens voor het krijgen van een jong D66 fractieteam, maar die wel handelt vanuit een 50-jarige stabiele D66 achtergrond in Gennep.
Een D66 fractieteam dat spreekt en zal blijven spreken met één geluid en met één mond.

We maken er met z’n allen een klaterend succes van,
Het afdelingsbestuur.