Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 april 2013
D66-er Paul Wessels heeft op 26 april 2013 een koninklijke onderscheiding ontvangen.

D66-er Paul Wessels heeft op 26 april 2013 een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Paul is Ridder in de orde van Oranje Nassau Burgemeester de Koning heeft een lange lijst voorgelezen van verdiensten van Paul. 50 jaar actief van Jong Nederland Gennep. Vele decennia actief binnen Bombakkes. Vanaf het begin actief binnen D66. Onder andere als raadslid, wethouder, lid van de Tweede Kamer, lid van de Provinciale Staten…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 13 april 2013 zondag 7 april 2013
Hart voor Veiligheid: 30 km

Hart voor Veiligheid: 30 km

D66 is gestart met een actie om aandacht te vragen voor verschillende knelpunten. Gestart is om op de wegen: Niersweg en Zuid-Oostwal de aandacht te vestigen op het feit dat het gaat om een 30 km weg. Er gaan elke dag meer dan 8000 voertuigen langs deze 30 km zone. Voor zover D66 weet is…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 25 maart 2013 donderdag 14 maart 2013

D66 stelt vragen over het project "longstay parkeerplaats Emons"

Wij willen een toelichting over de afmetingen en landschappelijke inrichting, de financiële risico's, de overeenkomst die er met EMONS is afgesloten en de ontsluiting en eventuele planschade die dit met zich mee kan brengen. Tevens vragen wij aan het college hoe het parkeerterrein past in de structuur visie van het Buitengebied zoals we in februari…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 maart 2013
Schriftelijke vragen rondom CJG ontwikkelingen zijn door het college uitgebreid beantwoord.

Schriftelijke vragen rondom CJG ontwikkelingen zijn door het college uitgebreid beantwoord.

Naar aanleiding van vragen is er een antwoord gegeven door het college van B&W. D66 maakt zich sterk voor een innoverende aanpak om gezinnen en kinderen zoveel mogelijk te ondersteunen. De huidige CJG-ontwikkelingen die er toe moeten leiden dat we in 2015 diverse Rijks en Provincietaken op ons bordje krijgen juicht D66 toe. Tegelijkertijd betekent…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 22 februari 2013

Regionale afstemming voortgezet onderwijs goede zaak

Burgemeester en wethouders van Gennep willen zowel ambtelijk als bestuurlijk op regionaal niveau in gesprek over de ontwikkelingen van de leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs. De D66-fractie in Gennep heeft hiervoor aandacht gevraagd en is blij met deze toezegging. D66 had schriftelijke vragen gesteld uit bezorgdheid over de toekomst van het voortgezet onderwijs in Gennep. D66 is bezorgd…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 15 januari 2013