Steun ons en help Nederland vooruit

Paul Wessels

Raadslid

Voorhoevepark 22, Gennep

Geboren en getogen in Gennep. Ans en ik hebben drie kinderen, inmiddels met partners en zes kleinkinderen.

Mijn werkzame leven begon vanaf eind zestiger jaren als leerkracht in het speciaal onderwijs en dit vanaf 1978 in combinatie met politieke activiteiten. De afgelopen jaren heb ik mogen werken als gemeenteraadslid, wethouder, Tweede Kamerlid en Provinciaal Statenlid. Daarnaast was ik de laatste twaalf jaar voor mijn pensionering werkzaam als adviseur bij Het Huis voor de Zorg in Limburg.

Mijn passies, hobbies waar je me ook tegen komt als vrijwilliger hebben vaak te maken met Jeugd- en Jongeren werk, (bestuurslid Jong Nederland Limburg) met Natuur, flora/fauna en Landschap, met het opkomen, dus ook in onze eigen gemeente, voor diversiteit (Gennepse mensen uit andere culturen, vluchtelingen, inwoners die in onze gemeente in vrijheid en met respect gelukkig moeten kunnen zijn onder andere als homo en lesbo)

De komende vier jaar wil ik nog graag als mede tijdgenoot van wat heet de oudere generatie met de veelal jongere raadsleden aan de knoppen kunnen draaien. Naast hetgeen ik hiervoor heb verteld zullen mijn inspanningen de komende periode opnieuw gericht zijn op die Zorg waarvoor de Gemeente aan de lat staat, waaronder chronisch zieken, mantel- en respijtzorg en Jeugdzorg. In dit verband helpt mijn ambassadeurschap  van het Huis voor de Zorg. Verder wil ik mijn expertise en netwerken volop blijven inzetten om in de gemeente Gennep, onze burgers al of niet met jeugd, die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen nieuw perspectief te bieden.

Mijn wens, dat u mij de komende jaren op deze en andere zaken zult blijven voeden en aanspreken.

06-55376426

Meer van Paul Wessels