Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

11e vd 11e begrotingsbehandeling

Een korte en beknopte mpressie.

D66 heeft fikse resultaten geboekt met haar inbreng.
Dankzij een D66 amendement is er een wijziging in de begroting opgenomen waardoor er € 60.000,- is toegevoegd bij de inkomsten.
Met deze inkomsten wordt de opgelegde hogere huurinkomsten voor de gemeenschapshuizen in de Gemeente Gennep van tafel gehaald. Het CDA had hiervoor een amendement ingediend, maar geen dekking gevonden. Die werd dus dankzij D66 gevonden met de hogere inkomsten.

Het college heeft, middels de raadsbreed aangenomen motie van D66, de opdracht om te zoeken naar mogelijkheden voor de Doelen. Dit middels een bedrijvenverzamelgebouw of een verhuur aan zorg –en welzijnsorganisaties.

Het oude Stadhuis was inzet van 2 moties. 1 van de Kern, die vroegen om breed onderzoek naar herbestemming en 1 van D66. De motie van D66 ging vooral om inzet van het oude Stadhuis voor lokale zaken. Behoud van de huidige functies: trouwlocatie, raadszaal en opslag historisch archief. Dit uitbreiden met eventueel VVV en samenwerking xieje, museum. Deze moties zijn aangehouden nadat de portefeuillehouder heeft aangegeven half december met plannen te komen en die te overleggen met de Raadscommissie.

Een motie van D66 was voor de coalitiepartijen CDA en Kern lastig. Deze motie over het Elzendaalcollege: een oproep om ervoor te zorgen dat groot onderhoud opgepakt wordt, was onderwerp van gesprek. Punt was of is: met het aannemen van de motie zou de gemeente weleens een verantwoordelijkheid naar zich toe kunnen trekken die feitelijk ligt bij het schoolbestuur. D66 Gennep gaf aan dat ze vooral een punt wil maken om het Voortgezet Onderwijs in de gemeente Gennep te ondersteunen. Tijdens de pauze werd een 2e motie geformuleerd die tijdens de raadsvergadering ingebracht werd door het CDA. Tijdens de besluitvorming kwamen beide moties in stemming. Die van D66 werd aangenomen door D66, VVD en PvdA. De motie van CDA werd aangenomen door alle andere partijen met uitzondering van de PvdA. Daarmee is middels twee moties raadsbreed de wens uitgesproken om te komen tot planvorming inzake het groot onderhoud van het Elzendaalcollege.

FP

Gepubliceerd op 03-01-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018