Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

7 publicaties gevonden.

 • jeugdzorg in Gennep (2)

  Inmiddels heeft D66 antwoorden gekregen op haar vragen rondom de cijfermatige ontwikkelingen van het CJG (en jeugdzorg). (zie ons eerder bericht onder publicaties  of via     http://gennep.d66.nl/publicaties/jeugdzorg-gennep) Het college verwijst voor vragen over cijfers inzake ingrijpen via maatregelen door naar algemene folders en statistieken. Helaas zitten daar geen actuele cijfers…

  • Gepubliceerd op 21 april 2014
 • Jeugdzorg in Gennep

  D66 Gennep maakt zich sterk voor kinderen en jongeren. Om mede de veranderingen goed te volgen stelt D66 nu voor het 3e jaar op rij dezelfde vragen over cijfers. Hiermee kunnen wij in de gaten houden hoe de ontwikkelingen zijn in onze gemeente bij situaties waarbij de Overheid (dreigt) in te grijpen bij families omdat…

  • Gepubliceerd op 11 maart 2014
 • Begrotingsbehandeling voor 2014

  Woensdag 6 november is de fractie bij elkaar ter voorbereiding van de begrotingsbehandeling op de 11/11. D66 is van mening dat het niet goed gaat met de manier waarop we kijken naar de uitgaven en inkomsten. Daar gaan we mee aan de slag. Evenals de lege gebouwen die drukken op kosten van onze…

  • Gepubliceerd op 3 januari 2014
 • Integraal Kind Centrum in Gennep?

  Dit artikel is aangeboden aan enkele bladen als ingezonden brief: Vorige week is er door de VVD felle kritiek geuit over de planontwikkeling van een integraal kindcentrum aan de Picardie in Gennep. Een plan dat een initiatief is van de Gennepse (basis) scholen en andere partners.

  • Gepubliceerd op 13 april 2013
 • Schriftelijke vragen rondom CJG ontwikkelingen zijn door het college uitgebreid beantwoord.

  Naar aanleiding van vragen is er een antwoord gegeven door het college van B&W. D66 maakt zich sterk voor een innoverende aanpak om gezinnen en kinderen zoveel mogelijk te ondersteunen. De huidige CJG-ontwikkelingen die er toe moeten leiden dat we in 2015 diverse Rijks en Provincietaken op ons bordje krijgen juicht D66 toe. Tegelijkertijd…

  • Gepubliceerd op 6 maart 2013
 • Regionale afstemming voortgezet onderwijs goede zaak

  Burgemeester en wethouders van Gennep willen zowel ambtelijk als bestuurlijk op regionaal niveau in gesprek over de ontwikkelingen van de leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs. De D66-fractie in Gennep heeft hiervoor aandacht gevraagd en is blij met deze toezegging. D66 had schriftelijke vragen gesteld uit bezorgdheid over de toekomst van het voortgezet onderwijs in Gennep.…

  • Gepubliceerd op 22 februari 2013
 • Ontwikkelingen Centrum Jeugd en Gezin

  In 2015 krijgt Gennep de volledige verantwoordelijkheid over alle jeugdzorg. Deze transitie is al enkele jaren in voorbereiding. Het CJG moet een belangrijke netwerkorganisatie worden die taken van Rijk en Provincie gaat overnemen. Bij de begrotingsbehandeling in 2011 heeft D66 al vragen gesteld die maar ten dele beantwoord konden worden. Recent is er een evaluatie…

  • Gepubliceerd op 15 januari 2013