Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

10 publicaties gevonden.

 • Motie alternatieve route aangenomen

  Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel Gennep Centraal (28 november 2013) heeft D66 een motie ingebracht. Strekking van de motie is om geen ontwikkelingen te laten plaatsvinden die een alternatieve verkeersroute voor het centrum onmogelijk maakt in de toekomst. De motie is door de coalitie aangenomen. De overwegingen van D66 zijn ingegeven…

  • Gepubliceerd op 3 januari 2014
 • Ingezonden brief Niersdalbrug

  Bijgaande ingezonden brief is verzonden aan enkele media. Dit in reactie op de diverse acties van tegenstanders van de Niersdalbrug. De brief gaat ook in op een artikel dat in de Gelderlander heeft gestaan. Vandaar dat dit artikel ook is toegevoegd in de bijlagen.

  • Gepubliceerd op 3 januari 2014
 • Antwoorden Niersdalbrug

  De VVD fractie in Gennep heeft schriftelijke vragen gesteld over diverse zaken rondom de Niersdalbrug. Ze hebben deze informatie verwerkt tot een stuk op hun website. D66 wil iedereen in staat stellen om zelf na te rekenen hoe een en ander feitelijk in elkaar zit. De brug die in 2008 gebouwd zou…

  • Gepubliceerd op 3 januari 2014
 • Niersdalbrug

  Rondom de Niersdalbrug zijn enkele onderzoeken verricht om te kijken wat de effecten van de nieuwe brug zijn op de natuur van het Niersdal. Omdat de VVD met enkele vragen suggereerd dat alle oude onderzoeken nu van de baan zijn, toch maar even een onderzoek uit 2010 over de prognoses van het fietsverkeer. En…

  • Gepubliceerd op 2 januari 2014
 • Uitnodiging voor Commissievergadering over de nieuwe Rondweg Milsbeek

  Aanstaande dinsdag is er een commissievergadering. D66 verspreid de informatie over het te bespreken onderwerp. Tegelijk met zijn in deze uitnodiging diverse feiten op een rijtje gezet. D66 is van mening dat er weinig rationele overwegingen zitten in de afwegingen die aan de gemeenteraad voorgelegd worden. De gemeente…

  • Gepubliceerd op 2 januari 2014
 • Zwarte Weg of zwarte wegen in Milsbeek

  Blog geschreven door Frank Pubben, voorzitter D66 Noordelijk Limburg. Binnenkort zal er nog meer te lezen zijn rondom dit onderwerp. mei 2013 Ik ben verbijsterd. En dat wil ik graag met u delen. Gaat de gemeenteraad van Gennep een bedrag van een kleine 2 miljoen euro uitgeven aan een oplossing…

  • Gepubliceerd op 2 januari 2014
 • D66 brengt initiatiefvoorstel ter behandeling in de gemeenteraad van Gennep.

  D66 wil een Verkennend onderzoek naar een alternatieve verkeersroute om daarmee een korte verbinding te bewerkstelligen tussen de Niersbrug en de Rondweg N271 Dit onderzoek wil D66 gedaan hebben voordat begonnen wordt met definitieve planvorming en voorbereidingen voor de uitvoering ten behoeve van de inrichting van de Shared Space gebied bij het plangebied Centrum…

  • Gepubliceerd op 2 januari 2014
 • Hart voor Veiligheid: 30 km

  D66 is gestart met een actie om aandacht te vragen voor verschillende knelpunten. Gestart is om op de wegen: Niersweg en Zuid-Oostwal de aandacht te vestigen op het feit dat het gaat om een 30 km weg. Er gaan elke dag meer dan 8000 voertuigen langs deze 30 km zone. Voor zover D66…

  • Gepubliceerd op 7 april 2013
 • Woningen isoleren tegen verkeerslawaai

  D66 heeft op maandag 18-3 aan het college gevraagd of het bekend is met een rapport dat hierover in 2011 is geschreven. Er zijn in Gennep (bijv. Spoortstraat, Brugstraat), Ottersum (St Jansstraat) en in Milsbeek (Rijksweg) woningen die in aanmerking kunnen komen om subsidie aan te vragen bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV). In totaal…

  • Gepubliceerd op 25 maart 2013
 • Ontlasting Verkeersknelpunt Centrum Centraal

  Antwoorden college B &W inzake onderzoek alternatieven D66 heeft vragen gesteld aan het college inzake een mogelijk alternatief voor de (auto)verkeersstroom in het Centrum Centraal (bij toekomstig Bolwerk, aansluitingen Brugsstraat, Zandstraat, Zuid-Oostwal) D66 is nog aan het beraden over een reactie inzake het antwoord. Een ding is helder. D66…

  • Gepubliceerd op 25 maart 2013