Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

12 publicaties gevonden.

 • Benoeming tot comissielid Frank Pubben

  Tijdens de raadsvergadering van maandag 17 juni is Frank Pubben benoemd tot commissielid. Hij volgt Monica Luypers op als commissielid voor de fractie van D66.

  • Gepubliceerd op 2 januari 2014
 • D66-er Paul Wessels heeft op 26 april 2013 een koninklijke onderscheiding ontvangen.

  Paul is Ridder in de orde van Oranje Nassau Burgemeester de Koning heeft een lange lijst voorgelezen van verdiensten van Paul. 50 jaar actief van Jong Nederland Gennep. Vele decennia actief binnen Bombakkes. Vanaf het begin actief binnen D66. Onder andere als raadslid, wethouder, lid van de Tweede Kamer, lid van…

  • Gepubliceerd op 2 januari 2014
 • D66 Gennep vindt Floriade-onderzoeker te duur

  De D66-fractie in Gennep heeft vragen gesteld over het externe onderzoek naar de Floriade. De partij vind het raar dat de Floriadegemeenten geen inspraak hebben in het bedrag dat de voorzitter van die onderzoekscommissie krijgt. Voor die functie heeft burgemeester Scholten van Venlo als voorzitter van de Regio Venlo…

  • Gepubliceerd op 2 januari 2014
 • Verkiezingsprogramma 2010-2014

  • Gepubliceerd op 2 januari 2014
 • Vragen voor onderzoek variant aansluiting ontsluiting Kern Gennep

  D66 heeft ingestemd met het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan. De uitwerking van het verkeer voor het centrum gaat komend jaar van start. Onder andere met het ontwerp voor een zgn shares space aanpak in het gebied voor het Jan Lindersplein. D66 vraagt wil graag weten, mede n.a.v. de avond over verkeer of een alternatieve ontsluiting…

  • Gepubliceerd op 2 januari 2014
 • Integraal Kind Centrum in Gennep?

  Dit artikel is aangeboden aan enkele bladen als ingezonden brief: Vorige week is er door de VVD felle kritiek geuit over de planontwikkeling van een integraal kindcentrum aan de Picardie in Gennep. Een plan dat een initiatief is van de Gennepse (basis) scholen en andere partners.

  • Gepubliceerd op 13 april 2013
 • Hart voor Veiligheid: 30 km

  D66 is gestart met een actie om aandacht te vragen voor verschillende knelpunten. Gestart is om op de wegen: Niersweg en Zuid-Oostwal de aandacht te vestigen op het feit dat het gaat om een 30 km weg. Er gaan elke dag meer dan 8000 voertuigen langs deze 30 km zone. Voor zover D66…

  • Gepubliceerd op 7 april 2013
 • Ontlasting Verkeersknelpunt Centrum Centraal

  Antwoorden college B &W inzake onderzoek alternatieven D66 heeft vragen gesteld aan het college inzake een mogelijk alternatief voor de (auto)verkeersstroom in het Centrum Centraal (bij toekomstig Bolwerk, aansluitingen Brugsstraat, Zandstraat, Zuid-Oostwal) D66 is nog aan het beraden over een reactie inzake het antwoord. Een ding is helder. D66…

  • Gepubliceerd op 25 maart 2013
 • D66 stelt vragen over het project “longstay parkeerplaats Emons”

  Wij willen een toelichting over de afmetingen en landschappelijke inrichting, de financiële risico's, de overeenkomst die er met EMONS is afgesloten en de ontsluiting en eventuele planschade die dit met zich mee kan brengen. Tevens vragen wij aan het college hoe het parkeerterrein past in de structuur visie van het Buitengebied zoals we in februari…

  • Gepubliceerd op 14 maart 2013
 • Schriftelijke vragen rondom CJG ontwikkelingen zijn door het college uitgebreid beantwoord.

  Naar aanleiding van vragen is er een antwoord gegeven door het college van B&W. D66 maakt zich sterk voor een innoverende aanpak om gezinnen en kinderen zoveel mogelijk te ondersteunen. De huidige CJG-ontwikkelingen die er toe moeten leiden dat we in 2015 diverse Rijks en Provincietaken op ons bordje krijgen juicht D66 toe. Tegelijkertijd…

  • Gepubliceerd op 6 maart 2013