Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie alternatieve route aangenomen

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel Gennep Centraal (28 november 2013) heeft D66 een motie ingebracht. Strekking van de motie is om geen ontwikkelingen te laten plaatsvinden die een alternatieve verkeersroute voor het centrum onmogelijk maakt in de toekomst. De motie is door de coalitie aangenomen.

De overwegingen van D66 zijn ingegeven door het feit dat we met het huidige besluit het inzicht hebben dat de verkeersstroom in Gennep voldoende geregeld is na de uitvoering, maar dat we dat niet zeker weten. Daarom moeten we een alternatieve route niet onmogelijk maken bij de komende ontwikkelingen o.a. bij de Genneper Molen.

Het CDA heeft al een naam voor de route: Route66 (motie)

Gepubliceerd op 03-01-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018