Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Nieuwe Super-Rondweg in de gemeente Gennep

Tijdens (en voor) de vergadering van 2 juli 2018 hebben wij gevraagd om duidelijkheid omtrent de mistige en vage formuleringen hoe deze coalitie nu om gaat met de Zwarteweg en het terugdringen van verkeer in Ottersum en Ven-Zelderheide.

En er is een concreet antwoord gekomen dat de denk- en oplossingsrichting van de coalitie eindelijk helderder maakt. Dit n.a.v. (herhaaldelijke) vragen van D66

Het college-antwoord (wij citeren):

“Voor de oplossing van het verkeersknelpunt op de Zwarteweg kan de oplossing gevonden worden in een nieuwe ontsluitingsweg voor zwaar verkeer, waarbij tevens wordt gekeken naar het ontlasten van de kernen Ven-Zelderheide en Ottersum voor zwaar verkeer (N291).”
“Voor een eventuele ontsluitingsweg is over een periode van 3 jaar een totaalbedrag geraamd van 2,5 miljoen” “Indien ook de verkeersknelpunten vanuit de N291 kunnen worden meegenomen in dezelfde ontsluitingsweg zijn de (meer)kosten hiervan geraamd op 1.25 miljoen.

Kortom: de huidige coalitie (inclusief de draaikonten van de SP-Gennep) heeft geld begroot voor de nieuwe super-rondweg. De kostenteller staat nu op 3,75 miljoen euro (meer dan € 220,- per inwoner). Er is geen enkele onderbouwing voor nut en noodzaak uit oogpunt van verkeersveiligheid; geluid; lucht en milieu.

Er gaat overigens meer verkeer over de Brugstraat, Zuid-Oostwal, Brabantweg en Spoorstraat. Voor de mensen die daar overlast ervaren: er is geen extra geld begroot in de kersverse coalitieplannen.

Bijgaand een foto. Door dit gebied moet een nieuwe super-rondweg komen. Eeuwig zonde omdat de weg overbodig is.

Gepubliceerd op 04-07-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018