Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Zwarte Weg of zwarte wegen in Milsbeek

Blog geschreven door Frank Pubben, voorzitter D66 Noordelijk Limburg. Binnenkort zal er nog meer te lezen zijn rondom dit onderwerp.
mei 2013

Ik ben verbijsterd. En dat wil ik graag met u delen.
Gaat de gemeenteraad van Gennep een bedrag van een kleine 2 miljoen euro uitgeven aan een oplossing die eigenlijk alleen maar jaren van ellende gaat opleveren. En alleen maar aan de buitenkant een oplossing lijkt te zijn?
Wat is er aan de hand.

Er is een ontgronding in Milsbeek die al meer dan 20 jaar bezig is. De afgesproken hoeveelheid af te graven grond wordt binnenkort bereikt. Dan stopt deze ontgronding. Maar, enkele partijen hebben een plan bedacht om nog ca. 1/3 van de hoeveelheid grond
de komende 15 jaar in een aangrenzend gebied te ontgronden.
Daarmee ontstaat een (echt) uniek Natuurgebied. Deze doelstelling staat centraal.

De grond moet afgevoerd worden. Nu gebeurt dat op een weg die door het dorp Milsbeek gaat. Een weg die voorheen provinciale weg was en nog altijd de route is van de Rijksweg N271 naar Groesbeek (en tevens de alternatieve route is van en naar Nijmegen).
Diverse aanwonenden van die weg hebben zich verenigd en hebben ca. 10 jaar geleden enkele zaken bereikt. Er is door de overheid (met veel gemeenschapsgeld) een ingrijpende aanpassing van de weg gedaan. Fietsbanen, permanente snelheidsradarbewaking en een geluidsarme asfaltlaag. De weg is veilig voor voetgangers (overal trottoirs). Destijds hebben de aanwonenden ook nog een behoorlijke bijdrage mogen ontvangen van de ontgronder ten behoeve van hun woningisolatie. En daarna is geen klacht of melding meer vernomen.

Tot het moment dat er gesproken werd over een nieuwe ontgronding. Toen kwam de bewonersgroep opnieuw in actie. Ze zijn tegen en hebben zich gemobiliseerd.
Hun stem heeft onder andere bewerkstelligd dat er nu extra dikke rapportage ligt over de overlast die ze hebben en zullen houden. Hun inzet: er moet een nieuwe rondweg komen om hun weg te ontlasten. De rapportage laat zien dat er met de nieuwe rondweg maar een marginale verkeersvermindering (van zwaar verkeer) bewerkstelligd wordt. Voor alleen het vervoer van de ontgronder kost dat de gemeenschap een slordige 1.8 miljoen euro (en of we dan alle gemeenschapskosten meegeteld hebben? Nee).

Is er een aanleiding op basis van wettelijke normen? Nee, de huidige geluidsnormen en andere milieunormen worden niet overschreden op deze weg. Vanuit wettelijke kaders is er geen reden om speciale maatregelen te nemen. Het gaat enkel om de overlast die de aanwonenden ervaren. Er is geen aantoonbaar verschil met andere verbindingswegen in Gennep.
Sterker nog. Gemeente Gennep heeft een ander rapport waarin een lijst van straten/ huizen staan waarbij de wettelijke geluidsnormen overschreden worden.

Deze komen in aanmerking voor een landelijke subisidie-regeling. De gemeenteraad van Gennep besteed daar nu geen tijd of geld aan (ondanks subsidiemogelijkheden). In tegenstelling tot alle omliggende gemeenten moeten deze mensen, zoals het huidige plan is, ca. 15 jaar wachten voordat hun woningen geïsoleerd worden.

Maar diverse partijen laten hun oren hangen naar deze actiegroep. Het college heeft al ingestemd met een voorstel om deze weg aan te gaan leggen. Wat de bewoners van deze nieuwe weg vinden? Die hebben een andere actie-groep opgericht. Er vindt geen debat plaats rondom een doorkijk naar alternatieven, op basis van
rationele overwegingen. Standpunten worden ingenomen en doorgedrukt. De voorgenomen nieuwe rondweg zal waarschijnlijk leiden tot veel juridische conflicten en daaropvolgende procedures. Er ontstaat tweespalt in Milsbeek, want we hebben winnaars en verliezers. Voor en tegen, goed of fout.
Volgens mij veroorzaakt het college en wellicht de gemeenteraad straks meer overlast voor veel families in Milsbeek door te kiezen voor halfzachte schijnoplossing. En de burgers betalen minimaal 1,8 miljoen voor een overbodige weg.
Dat is 106 euro per persoon. Maar ik voorspel u nu, mei 2013, dat dit enkel het startbedrag zal blijken te zijn.

Is er een derde weg? Ja, maar die is nu niet in beeld. En dat zou ik de besluiters toch heel erg goed voor willen houden. Er is een oplossing. In de laatste jaren is er heel erg veel ontwikkeld op het gebied van geluidsarm asfalt. Dit kan de huidige geluidsoverlast met de helft terugdringen. De helft.. Ja maar, roept de werkgroep. Er is nog meer overlast: stof, verkeer, trillingen. Dat klopt. Maar niet van de vrachtauto’s van de ontgronder. Die zijn dusdanig uitgerust en doorontwikkeld dat die niet veroorzaken wat u suggereert. De overlast die ervaren wordt komt van heel ander verkeer (o.a. tractoren en bouw-vrachtverkeer uit Groesbeek).

Kortom: er is een serieus alternatief. Dat kost een fractie van de nieuwe weg. De overlast wordt wederom verminderd. En we kunnen vlot en zonder vertragende procedures een natuurgebied ontwikkelen. Want daar ging het ons toch vooral om. Weer een prachtig stukje bij ons prachtige Gennep tot bloei brengen.

Gepubliceerd op 02-01-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018