Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Algemeen

Gennep profileert zich in deze periode als een kindvriendelijke gemeente. Diverse onderdelen van het verkiezingsprogramma geven hier nadere invulling aan. Gennep heeft afgelopen jaren allerlei slogans en diverse marketingformules gehad: ’Kom tot Rust’, ‘Floriade’, ‘Wielergemeente’ en ‘400 jaar Stadhuis’.
De gehele komende periode staat de gemeente Gennep in het teken van ‘Kindvriendelijke Gemeente’.

Iedereen die bouwt en verbouwt betaalt mee aan de aanleg van infrastructurele voorzieningen zoals wegen, riool en groen.

De inwoners van de gemeente Gennep meer, eerder en beter betrekken in de gemeentelijke besluitvorming. Meer openheid en transparantie hierover.

Deregulering: dus minder regels en de APV verkleinen.

Meer zorg voor onze openbare ruimte: bijvoorbeeld schone informatie- en verkeersborden en het weghalen van graffiti, stickers en posters van alle (lantaarn)palen.

Zorgen over de rol van onafhankelijke journalistiek in onze gemeente.
Waar is de waakhondfunctie ten behoeve van onze lokale democratie?

Er komt een vaste ruimte in de gemeentelijke rubriek voor publicaties vanuit de raad.

Er komt een beleid voor buitenlandse reizen, waarbij er een maximale transparantie is voor wat betreft buitenlandse reizen door bestuurders en ambtenaren. Deze zijn alleen mogelijk indien er een direct economisch belang is en hierover een collegebesluit is genomen (met uitzondering van reguliere dienstreizen in het Duitse Noordrijn-Westfalen).

De samenwerking tussen gemeenten wordt aangepakt, met name bij beleidsarme processen als ICT en onderhoud. Dit kan fikse besparingen opleveren en zorgt voor een verbetering van de dienstverlening.

Tot 2030 is er behoefte aan nieuwe woningen in onze gemeente. Er komt ruimte voor nieuwe initiatieven op de thans vastzittende woningmarkt. Inzet is het realiseren van herbruikbare (circulaire) tijdelijke woningen. Deze (kleine) woningen zijn geschikt voor ouderen en starters en kunnen snel elders ingezet worden.

Wij willen de Kinderkermis terug op de Markt in Gennep.

Algemene standpunten