Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs, Sport en Verenigingen

Verdere ontwikkeling van het Integraal Kindcentrum (IKC) op de Picardie.

Achter de Martinuskerk willen we bij de Niers een outdoor speeltuin of beweegpark met strand realiseren. In combinatie en door verbinding met het IKC ontstaat hier een aantrekkelijke plek voor bewegen en ontmoeten (inclusief voetbal, volleybal en basketbalvoorzieningen).

D66 wil samen met omwonenden in onze gemeente het allereerste Cruijffcourt realiseren.

Wij zien het belang van verenigingen voor de cohesie en leefbaarheid in de wijken en dorpen. Ondersteuning en luisteren is belangrijk.

Er is dringend behoefte aan een tweede grote sporthal. Het onderzoek naar deze vraag faciliteren.

Wij willen een aanvalsplan van aanpak voor de sociaal culturele accommodaties. Accommodaties worden aangepakt om duurzaam beheerd te kunnen worden. Het is wat ons betreft weer mogelijk om een gemeentelijke accommodatie onder beheer en gebruik van een organisatie te hebben.
De Goede Herder, ‘t Hökske, Buurthuis VanOns en huiskamers in de dorpen zijn belangrijke steunpunten voor de sociale cohesie in Gennep. Een plan maken om deze gemeenschappelijke ruimtes te onderhouden en te renoveren.

Onderzoek naar mogelijkheden van invoering van het netwerk ‘volksuniversiteit’. Samen met het bedrijfs- en verenigingsleven zoeken naar het vormgeven van een breed aanbod aan cursussen en trainingen.

Onderwijs, Sport en Verenigingen