Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Werk en Economie

Actief samenwerken met ondernemers. De gemeente Gennep moet aantrekkelijk zijn voor detailhandel en bedrijven en daarmee voor inwoners.

Geen uitbreiding van het winkeloppervlak. Proactieve rol van de gemeente voor wat betreft het terugdringen vierkante meters. Meer ruimte voor herbestemming in bestaande leegstaande winkelpanden, zoals pop-ups en maatschappelijke ruimtes.

Het vergroten van kansen op werkgelegenheid. Door scholing en begeleiding willen we de competenties van de mensen vergroten. Daarmee willen we bereiken dat meer bijstandsgerechtigden aan de slag kunnen. We willen bedrijven stimuleren om meer bijstandsgerechtigden in dienst te nemen.

D66 wil dat armoedebestrijding actief en praktisch wordt opgepakt.

Een actievere rol van de gemeente Gennep in de Euregio. Projecten starten met subsidies.
De helft van alle werknemers in Nederland werkt bij een familiebedrijf. Via netwerken meer mogelijkheden aanboren voor Euregionale samenwerking.

Het stimuleren van duurzaam en sociaal ondernemen (en zelf het goede voorbeeld geven).

Daar waar mogelijk een rol nemen in het meer biologisch (recycling) ontwikkelen van landbouw door onder andere grondstoffen uit de directe omgeving te halen. Biologische landbouw stimuleren (bijvoorbeeld middels inkoop catering).

Werk en Economie