Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg

Eigen regie en zeggenschap van mensen die zorg nodig hebben, begint met het geven van informatie.
Inwoners die zich melden voor Wmo –of Jeughulp worden door de gemeente uitgenodigd om een eigen plan te maken. Liefst samen met hun familie. Verdere hulp wordt gebaseerd op deze eigen plannen.

Versterken van patiënten- en cliëntenorganisaties. Burgers moeten betrokken worden bij de inrichting en veranderingen van onze zorgsystemen.

Inzet om vergunninghouders en andere inwoners van buitenlandse origine zich thuis te laten voelen in de gemeente Gennep. Hiervoor is een sluitend netwerk noodzakelijk op het gebied van werk, maatschappelijke zorg, onderwijs en administratieve zaken.

Gezond eten en gezond sporten bevorderen.

De scheidslijn tussen de Wlz (Wet langdurige zorg) en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) vergen afstemming om de goede zorg te blijven waarborgen. In de gemeente Gennep willen we een onderzoek naar de ontwikkeling en het aanbod van activiteiten en voorzieningen voor mensen die afhankelijk zijn van de Wlz.

Drugsgebruik willen wij dereguleren. Het doel daarvan is de gezondheidsrisico’s te verkleinen en het gebruik te decriminaliseren.
Goede voorlichting inzake het gebruik van drugs, alcohol en roken om misbruik tegen te gaan.

Wat betreft de jeugdzorg worden de bestaande instrumenten en kaders geijkt om maximaal effect te hebben inzake het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling. Ook het verenigingsleven wordt hierbij betrokken

Zorg